10 mai 2011

Criteriile de evaluare trebuie inscrise in fisa postului?

Potrivit art. 17 alin. (2) lit. d1) din Codul muncii astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 40/2011 , persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Aceste criterii de evaluare trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca, in conformitate cu alin. (3) din acelasi articol.

De asemenea, dupa modificarea art. 258 din Codul muncii , criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor trebuie sa se regaseasca si in continutul regulamentului intern.
Asadar, criteriile de evaluare trebuie sa se regaseasca in chiar continutul contractului individual de munca si al regulamentului intern.

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului sunt prevazute ca element distinct de fisa postului, element prevazut la lit. d) a art. 17.
In consecinta, criteriile de evaluare constituie element al contractului individual de munca distinct de fisa postului.
A apărut o eroare în acest obiect gadget