30 aprilie 2011

5 aspecte particulare ale contractului individual de munca pe durata determinata

Desi constituie o exceptie de la regula angajarii in baza unui contract pe durata nedeterminata, contractul individual de munca pe durata determinata este instrumentul des utilizat de angajatori, ei considerand ca astfel scapa de dificultatea concedierii unui angajat necorespunzator. Totusi, contractul individual de munca pe durata determinata are anumite particularitati pe care putini angajatori le cunosc, si pe care si mai putini le respecta intocmai.

Contractul individual de munca pe durata determinata - exceptie de la regula


 • Este definit astfel chiar de art. 12 alin (2) din Codul muncii.
 • Este necesara incheierea lui in forma scrisa si este obligatorie precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. In lipsa acestei precizari, se considera contract individual de munca pe durata nedeterminata.
 • Se poate incheia pentru o perioada de maxim 24 de luni.
 • Poate fi prelungit de cel mult doua ori consecutiv, cu conditia ca perioadele cumulate sa nu depaseasca 24 de luni.
 • Intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 3 contracte succesive pe durata determinata.
 • Sunt considerate contracte succesive si contractele pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract individual de munca pe durata determinata.
Se poate incheia doar in anumite situatii expres prevazute de Codul muncii:

 • pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca a fost suspendat, cu exceptia situatiei cand acel angajat participa la greva;
 • in cazul in care activitatea angajatorului inregistreaza o crestere temporara;
 • in cazul in care angajarea este necesara pentru desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
 • in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
 • in situatia in care este angajata o persoana care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
 • ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • in cazul angajarii pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 • in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura.

Perioada de proba diferita in functie de durata contractului:

Putine sunt situatiile in care perioadele de proba sunt corect stabilite in cadrul contractului individual de munca pe durata determinata. Aceste perioade sunt diferentiate astfel:
 • 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

 • 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
 • 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;5 aspecte particulare ale contractului individual de munca pe durata determinata
 • 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati infunctii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Transformarea in contract individual de munca pe durata nedeterminata. Exceptii:

In practica este des intalnita situatia cand unui angajat i se incheie trei contracte succesive pe durata determinata, dupa care i se multumeste frumos pentru activitatea depusa si.. atat. Dupa aceea, angajatorul incheie pentru acelasi post alt contract individual de munca pe durata detrminta cu alt angajat.Oare este corecta aceasta practica ?

Codul muncii, in art.84 alin. (1) este foarte clar: la expirarea celui de-al treilea contract pe durata determinata sau la expirarea celor 24 de luni pentru care se poate incheia un contract pe durata determinata, « daca pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va fi angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata » .

Asadar, indiferent ce persoana va fi angajata pe acel post dupa o succesiune de contracte pe durata determinata, aceasta va trebui angajata cu contract individual de munca pe durata nedeterminata. Aceasta interpretare vine si din considerentul ca necesitatea angajarii pe durata determinata are legatura cu specificul activitatii desfasurate pe acel post si nu cu persoana angajata.

Incheierea altui contract individual de munca pe durata determinata pe acel post, desi sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 84 alin (1), este posibila doar in anumite situatii:
 • pentru a inlocui temporar un salariat absent, daca intervine o noua cauza de suspendare a contractului acestuia;
 • in vederea executarii unor lucrari urgente, cu caracter exceptional;
 • datorita unor motive obiective prevazute expres de legi speciale;
 • datorita unor motive obiective cuprinse in contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura, pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe;
 • in cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata a incetat din initiativa salariatului sau din initiativa angajatorului, pentru o abatere grava sau abateri repetate ale salariatului.

Prelungeste concediul medical durata contractului individual de munca pe durata determinata?

Raspunsul este: NU

Desi orice cauza de suspendare a contractului suspenda si celelalte termene care decurg din contract, in cazul contractului individual de munca pe durata determinata incapacitatea temporara de munca nu prelungeste durata contractului. Contractul individual de munca pe durata determinata inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

In cazul in care la data incetarii de drept a unui astfel de contract salariatul se afla in concediu medical, indemnizatia pentru acel concediu va fi platita de casa judeteana de asigurari de sanatate si suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. ( art 32 alin (1) si (2) din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate).

La incetarea cauzei de incapacitate temporara de munca, el poate solicita acordarea indemnizatiei de somaj, daca indeplineste conditiile prevazute de lege.

17 aprilie 2011

Strategie fiscală: Reducerile de personal şi sistarea primelor vor continua în perioada 2012-2014

Guvernul va reduce deficitul bugetar pentru următorii trei ani apelând din nou la reduceri de personal, sistarea plăţii celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor fiind prevăzută şi îngheţarea în continuare a coeficienţilor de ierarhizare din Legea salarizării bugetare.
Strategie fiscală: Reducerile de personal şi sistarea primelor vor continua în perioada 2012-2014 (Imagine: Radu Iordache/Mediafax Foto)
Noile măsuri de austeritate sunt prevăzute în proiectul Strategiei fiscal-bugetare pentru 2012-2014, document obţinut de MEDIAFAX.
Pentru anii următori se intenţionează reducerea deficitului bugetar la 3%, în 2012, la 2,4%, în 2013, şi la 1,9%, în 2014. Documentul relevă însă că politica de cheltuieli pentru perioada 2012-2014 va fi în continuare una restrictivă şi că aceste ţinte de deficit vor fi atinse în condiţiile continuării reducerilor de personal, eliminării plăţilor celui de-al 13-lea salariu, a tichetelor de masă şi a primelor de vacanţă, pentru anul viitor făcându-se referire şi la "îngheţarea punctului de pensie".
Activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă va fi compensată şi anul viitor exclusiv prin ore libere.
Prin reduceri de personalnumărul de posturi va fi redus până anul viitor la 1,24 milioane angajaţi. În decembrie anul trecut, premierul Emil Boc anunţa că numărul de bugetari a scăzut la 1,27 milioane persoane.
"Anvelopa salarială pentru anul 2012 trebuie să se încadreze în 42,5 miliarde lei, respectiv 7,1% din PIB. Anvelopa salarială va fi menţinută în limitele convenite de 7,1% din PIB pentru anul 2012 în condiţiile eliminării celui de-al 13-lea salariu şi a primei de vacanţă, reducerii numărului de salariaţi din sectorul bugetar, care va continua prin înlocuirea unui singur salariat din şapte care părăsesc sistemul, îngheţarea punctului de pensie, implementarea legislaţiei în domeniul salarizării", este anunţat în document.
Cheltuielile cu salariile vor continua să fie limitate în 2013 şi 2014, la 6,7% din PIB şi, respectiv, la 6,4% din PIB.
În acelaşi timp, va fi continuată "aplicarea etapizată" a Legii-cadru de salarizare în sectorul bugetar, urmând însă ca anul viitor valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 să fie menţinută la 600 lei, iar coeficienţii aferenţi claselor de salarizare să nu se aplice, după sistemul utilizat şi în acest an.
Pentru anul viitor, cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat au fost stabilite luându-se în calcul "creşteri salariale acordate în două tranşe", astfel încât în 2012 să fie recuperată integral diminuarea salarială din 2010.

12 aprilie 2011

Atentie: de la 1 mai trebuie sa modificati modelul Contractului Individual de Munca

Asa cum stiti, de la 1 mai intra in vigoare Noul Cod al Muncii, cel care a tot fost dezbatut si intors pe toate partile in ultimele luni. Noile prevederi ale Legii nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 aduc schimbari si in ceea ce priveste modelul cadru al Contractului Individual de Munca.
 
Din randul celor cae lucreaza zilnic cu legislatia muncii a aparut din ce in ce mai des intrebarea, justitificata de altfel, daca va trebui emis un act aditional la CIM in urma noilor prevederi. 
 
Raspunsul argumentat este urmatorul: Potrivit art. 17 alin. (2) lit. d1) din Codul munciiastfel cum va fi modificat si completat odata cu intrarea in vigoare a Legii 40/2011, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.
 
Aceste criterii de evaluare trebuie asadar sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca, in conformitate cu alin. (3) din acelasi articol.
 
Modelul cadrul al (CIM) contractului individual de munca a fost aprobat prin OMMSS 64/2003 si modificat ulterior prin OMMSS 74/2003. Avand in vedere ca actul normativ care a introdus ca element al CIM criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului a fost adoptat in acest an, in mod firesc nu se regaseste in Modelul-cadru al CIM care a fost aprobat in anul 2003 si modificat tot in acel an. 
 
In aceasta situatie apreciem ca ea va atrage modificarea Modelului- cadru al CIM prin ordin al autoritatii competente in acord cu noile modificari ale Codului muncii

09 aprilie 2011

Codul Muncii: Ce pierdem la desfiintarea contractelor colective - Dezbatere Ziare.com

Negocierea colectiva, un drept constitutional, este restrictionata prin noul Cod al Muncii, asupra caruia Guvernul Boc si-a asumat raspunderea, sustine Opozitia, in timp ce patronatele sustin punctul de vedere al guvernantilor. 
Contractele colective de munca urmeaza sa fie reglementare printr-o noua lege, iar cele care sunt incheiate in prezent sau urmeaza a fi incheiate, vor fi valabile doar pana la data de 31 decembrie 2011.

Pana atunci ar trebui negociata o noua lege, prin care sa se reglementeze acest lucru, insa reprezentantii sindicatelor sunt de parere ca Guvernul nu isi doreste existenta unor contracte colective.

In timp ce premierul Emil Boc sustine ca se introduce un element nou in relatia angajat - sindicat, astfel incat, in lipsa unor organizatii sindicale, reprezentantii angajatilor sa poata negocia contractele colective de munca, sindicalistii spun ca disparitia negocierilor colective pune in pericol chiar existenta sindicatelor.

Codul Muncii: Ati lucra in baza unui contract pe durata determinata? - Dezbatere Ziare.com

"Este un mare dezavantaj, pentru ca nu se vorbeste explicit despre negocierile colective la toate nivelurile, iar disparitia contractului colectiv la nivel national si la nivel sectorial pune in pericol nu numai protectia salariatilor, ci si existenta miscarii sindicale. Asta fac confederatiile, negociaza contractele la nivel national, iar federatiile la nivel sectorial", a explicat, pentru Ziare.com, presedintele CNSLR Fratia, Marius Petcu.

Potrivit spuselor sale, faptul ca se lasa liberul arbitru in negocierea directa patron - angajat, la nivelul societatii, este un lucru foarte grav.

"Ei spun ca nu au disparut (contractele colective - n.red.), ca vor fi reglementate prin legea speciala, care este si azi in vigoare, dar tendinta de a modica in mod brutal Codul Muncii ne lasa sa intelegem ca si la viitoare lege a contractelor de munca vor fi la fel de inversunati si ca vor incerca sa taie din drepturile sindicatelor si ale salariatilor", a adaugat Petcu.

Liderul CNSLR Fratia a adaugat ca mai sunt tari europene in care s-a renuntat la contractele colective la nivel national, insa aceasta a fost dorinta patronatelor si sindicatelor, pentru a avea contracte colective mai puternice la nivel de ramura.

"Nu se mai pronunta nici cuvantul sectorial, nici cel national, putem sa intelegem orice. Dar, parerea, dupa ce a declarat ministrul Botis (ministrul Muncii - n.red.), este ca nu doreste sa mentina negocierile la nivel national", a completat Petcu.

Salariile mai mici, din cauza lipsei contractelor colective

Potrivit vicepresedintelui Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie (FNSA), Romel Neagu, unul din marile dezavantaje ale disparitiei acestor contracte este imposibilitatea mentinerii nivelului salarial.

"In contractele colective, pe ramuri, se stabileau anumite grile de salarizare prin care se facea oarece ordine. Or acum se tinde sa se elimine aceste grile si sa se lase la discretia angajatorului salarizare, netinandu-se cont de pregatire, experienta profesionala si alte lucruri de genul acesta, care ar fi in favoarea salariatului si ar fi putut fi putut fi incluse in contractele colective de munca", a declarat Neagu, pentru Ziare.com.

De altfel, Mariana Campeanu, deputat PNL si fost ministru al Muncii, spune ca aceste contracte sunt, practic, desfiintate prin noul Cod si nimeni nu stie exact cand se va discuta si ce va cuprinde noua lege.

"Trebuia sa faca legea ori inainte, ori concomitent cu Codul Muncii, ca sa stim exact daca este o incalcare a Constititutiei sau nu, daca limiteaza sau nu dreptul la negociere", a spus Campeanu, pentru Ziare.com.

Contractele colective nu isi au rostul

Pe de alta parte, reprezentantii patronatelor sunt de parere ca acest tip de contracte nu se justifica.

"Intrebati orice firma din Romania daca ei, in ultimii ani, au fost influentate pozitiv sau negativ de existenta lui. Noi am insistat si insistam ca aceste contracte colective de munca sa se faca pe ramurile de economie nationale. Fiecare ramura are specificul ei, este complet diferit de cel general", a spus Gheorghe Naghiu, presedintele Patronatului Roman, pentru Ziare.com.

El insista ca angajatii si-ar putea stabili, prin contracte colective pe sector, inclusiv salariile minime, prin urmare nu ar exista un motiv pentru contracte colective la nivel national.

Ziare.com va invita la dezbatere: sunteti de acord cu desfiintarea contractelor colective nationale? Credeti ca ar trebui pastrate contractele colective pe sectoare? Va simtiti mai protejati datorita contractelor colective? Preferati sa negociati singuri contractul de munca, fara a avea un sindicat care sa negocieze un contract colectiv? Credeti ca veti pierde din drepturi, odata cu incetarea valabilitatii contractelor colective, la sfarsitul anului? Aveti incredere ca Guvernul va reusi sa dea o lege a contractelor corecta si pentru angajati?

Vrei sa lucrezi in aceasta vara? Vezi care sunt joburile de sezon

Inceperea sezonului de concedii inseamna si un numar mai mare de oferte de locuri de munca in domeniul HoReCa (hotel, restaurant, catering) si cel turistic. 
Avand in vedere si noile modificari aduse Codului Muncii, prin care se simplifica procedurile de angajare de personal in regim temporar, posturile disponibile in aceste sectoare se vor inmulti, in acest an.

Pe site-urile de recrutare exista o multitudine deanunturi privind joburile disponibilie, de la cele clasice, precum barman sau ospatar, la pozitii speciale, in domeniul turismului medical, sau cele de vanzari in domeniu.

Aerotravel Lufthansa City Center, de exemplu, angajeaza personal pentru mai multe posturi. Pentru a obtine postul de agent de vanzari, trebuie sa aveti studii superioare, experienta de doi ani in vanzari directe, excelente abilitati de comunicare, de vanzari si negociere, sa cunoasteti limba engleza si sa detineti permis de conducere, categoria B.

Printre responsabilitatile jobului se numara crearea, mentinerea si dezvoltarea relatiei cu clientii, pregatirea si urmarirea ofertelor, negocierea conditiilor de plata, pregatirea rapoartelor specifice si propunerea de noi proiecte.

De asemenea, compania cauta si un specialist marketing, care sa aiba experienta de minim doi ani pe domeniu, sa cunoasca bine limba engleza si sa aiba bune abilitati de utilizare a computerului. Persoana angajata va trebui sa realizeze si sa implementeze strategiile de marketing si sa promoveze produsele. In plus, va fi implicata in activitati de PR intern si extern si va tine legatura cu furnizorii.

Agentii de turism sunt la mare cautare. Pentru astfel de posturi se cere, de obicei, experienta pe un post similar, studii superioare in domeniu si experienta in utilizarea sistemelor de rezervari. Brevetul de Turism si diploma IATA/UFTAA reprezinta un avantaj, iar limba engleza este indispensabila.

Agentul de turism va fi responsabil pentru efectuarea rezervarilor, crearea de pachete turistice, inclusiv transport, cazare, transferuri, inchirieri auto si alte servicii, urmarirea si verificarea facturilor de la furnizor, emiterea asigurarilor medicale. In cele mai multe cazuri, salariul (care se negociaza la interviurile de angajare), este suplimentat cu bonusuri din vanzari.

Compania de resurse umane Lalsat International Romania este in cautarea de insotitori de zborpentru Emirates Airline, una din cele mai mari din lume. Interviurile de angajare se vor desfasura in Bucuresti, in prezenta reprezentantilor operatorului aerian, intre 7 si 9 mai.

Cerintele nu sunt foarte ridicate: este de ajuns sa aveti diploma de bacalaureat, sa fiti fluent in limba engleza, atat scris, cat si vorbit, si sa fiti in forma fizica buna. Daca aveti experienta in domeniul turismului, acest lucru este un avantaj.

Printre beneficiile acordate "castigatorilor" se numara cazare gratuita, asigurare medicala si reduceri la preturile biletelor de avion pentru membrii familiei.

Bucatarii sau patiserii isi pot gasi usor un loc de munca, atat in hotelurile din Romania, cat si in cele din strainatate. Hotelul Novotel din Bucuresti, de exemplu, este in cautarea unui patiser/cofetar, ale carui atributii vor include verificarea si depozitarea ingredientelor pentru prepararea dulciurilor, dar si realizarea de aluaturi, mixturi, cozonaci si creme, inghetata, produse semifinite si finite de cofetarie, patiserie si pizzerie.

Angajatul va trebui sa execute si produse de cofetarie mai elaborate, dar si sa verifice calitatea produselor si sa preleveze esantioane pentru analiza de laborator.

De asemenea, Phoenicia Grand Hotel, tot din Capitala, este in cautarea unui bucatar, care va lucra intr-o bucatarie de 4 stele, conform anuntului de angajare. Candidatii trebuie sa aiba cunostinte de caracteristicile principale organoleptice si fizico-chimice ale alimentelor, precum si procesele tehnologice de fabricatie a preparatelor culinare. De asemenea, trebuie sa aiba diplima de calificare, experienta in bucataria internationala si in organizarea operatiunilor specifice zonei de bucatarie.

Oferte si in strainatate

Daca va doriti sa lucrati intr-o tara cu o industrie a turismului foarte dezvoltata, puteti incerca sa obtineti unul din posturile disponibile pentru hotelurile din Grecia. Se cauta barmani, ajutor de bucatar, ospatari si cameriste, pentru a lucra in hoteluri si restaurante din zone precum Rhodos, Creta, Corfu, Lefkada, Parga, Halkidiki, Skiathos, Samos, Paxi sau Karpathos, intr-un program de 8 - 10 ore pe zi, 6 zile pe saptamana.

Cerintele includ vorbirea limbii engleze (nivel mediu), minima experienta in domeniu si o varsta maxima de 35 de ani. Salariile se incadreaza intre 600 - 900 de euro pe luna, fiind oferite gratuit cazarea, masa si asigurarea medicala.

Turismul medical, nou pe piata

Avand in vedere ca, in Romania, se dezvolta din ce in ce mai mult turismul medical, au aparut si locurile de munca specializate pe asa ceva. De exemplu, Neolife Medical Center, specializat pe oncologie, este in cautarea unui project manager pentru turism medical.

Pentru a va califica, trebuie sa aveti experienta pe un post de reprezentant vanzari sau reprezentant medical, studii superioare finalizate in domeniul medical, contacte si networking puternic in domeniul medical si abilitati foarte bune de comunicare.

Daca sunteti angajat, veti fi responsabil de vanzarea programelor de tratament pentru strainatate, promovarea imaginii companiei, implementarea strategiei de vanzare si pastrarea legaturii cu pacientul/clientul pe toata perioada premargatoare tratamentelor si expertizelor, cat si in perioada de desfasurare a acestora.

06 aprilie 2011

Anul acesta angajatii romani se concentreaza pe dezvoltarea profesionala

Pentru majoritatea angajatilor romani anul 2011 reprezinta o etapa in care se vor concentra cel mai mult pe job sau cariera. Aproape 66% dintre respondentii unui studiu realizata de Bestjobs.ro, la inceputul anului, au declarat ca in acest an se vor concentra mai mult pe viata profesionala sau cariera, comparat cu 4.58% dintre utilizatori care nu sunt anul acesta la fel de interesati de evolutia lor profesionala.
13.97% vor acorda aceeasi atentie jobului/carierei ca si in 2010, iar 15.56% nu sunt siguri inca de ceea ce le rezerva 2011 si vor lua decizii in functie de aceste evenimente.
Conform studiului efectuat de BestJobs.ro, cele mai preocupate de cariera anul acesta sunt persoanele cu studii postuniversitare. Surpriza sondajului a aparut in cazul utilizatorilor din grupul de varsta 25-35 de ani, ce au decis ca anul acesta sa se concentreze mai putin pe job/cariera decat pana acum.
Astfel, cei care au ales acest raspuns sunt in majoritate barbati: 61%, fata de femeile din acest interval de varsta, care au declarat ca vor pune mai mult accentul pe job/cariera in 2011.
Sondajul  a fost efectuat la nivel national, pe un esantion de 3686 utilizatori.

Angajatori de top – Companiile romanesti angajeaza: peste 2.250 de oferte de munca in aceasta perioada

Angajatori de TOP, cel mai mare targ de cariera la nivel national aduce mai aproape de tinerii profesionisti oportunitatea de a aplica la peste 2 250 de joburi, de a participa la studii de caz, seminare de cariera, workshopuri si prezentari ale celor peste 90 de companii participante.
Peste 2 250 de oportunitati de cariera sunt adresate candidatiilor cu experienta, studentilor, proaspat absolventilor si masteranzilor, iar printre joburile disponibile exista atat pozitii entry level, mid-level cat si senior. Oferta companiilor acopera toate domeniile de activitate, iar cateva dintre pozitiile deschise sunt: Junior Software, IT Support Technician, Software Engineer (IT&C), Accounts Payable/Receivable Business Analyst, Customer Service representative (BPO), Senior Advisor, Auditor Junior (Consultanta si Audit), Business Analyst, Relationship Manager, Agent Servicii Client (Financiar-Bancar).
In cadrul targului de cariera Angajatori de TOP de pe 8-9 aprilie, vizitatorii au oportunitatea:
-sa interactioneze cu reprezentanti ai companiilor participante;
-sa aplice CV-ul pentru cele 2 250 de pozitii deschise in cadrul evenimentului;
-sa participe la studii de caz, seminare si workshopuri de cariera;
-sa se informeze despre programele de internship si management trainee ale companiilor participante;
-sa primesca feedback personalizat referitor la modalitatile de imbunatatire a CV-ului la standul CV Clinic.
De asemenea vizitatorii vor avea ocazia sa participe la Case Study Challenge, un proiect nou care ofera celor selectati posibilitatea de a intra in competitie alaturi de alti tineri talentati unde isi pot demonstra creativitatea, spiritul de echipa, inovatia si abilitatile de intreprinzator intr-un studiu de caz dezvoltat de echipa INTACT Media Group.
Targul va fi deschis vineri, 8 aprilie in intervalul orar 10.00-18.00 si sambata, 9 aprilie intre 10.00-17.00

02 aprilie 2011

Sef de tura Automotive

Descrierea postului:
- Planifica, controleaza si evalueaza utilizarea resurselor din cadrul sectiei de productie;
- Efectueaza programarile pentru reviziile periodice a utilajelor si a reparatiilor capitale;
- Are responsabilitati pentru functionarea utilajelor in parametrii maximi de productivitate;
- Asigura indeplinirea sarcinilor de productie in conditii de eficienta si calitate;
- Responsabil pentru conducerea intregii activitati de productie a schimbului;
- Pregatirea personalului direct productiv in permanenta sau ori de cate ori se schimba tehnologia de fabricatie.
Cerinte:
- Studii in domeniul tehnic;
- Cunostinte avansate de limba italiana si/sau engleza
- Experienta in productie si coordonarea unei echipe;
- Cunostinte despre componentele pneumatice si de folosinta (supape,cilindri), despre sensorii electrici ( proximity, magnetici, fotocelule, sarcina electrica)
- Cunostinte de baza in mecanica (cinematica partilor componenete de miscarea si rotatie, biele si manivele), electrotehnica si electronica
- Cunostinte PLC in special Siemens S5, S7 ( nu se cere programare doar cunoasterea proiectarii)
Oferta (bonusuri, beneficii):
- Pachet salarial foarte motivant in funtie de experienta profesionala;
- Posibilitatea de a lucra intr-o companie multinationala intr-o continua dezvoltare

Social Media Management Tools

Etichete

Locuri de munca in Bacau (9) Bacau (8) Codul Muncii (6) Locuri de munca (6) Piatra Neamt (6) Manager (5) Iasi (4) guvern (4) salariu (4) DEICHMANN (3) Electrician auto (3) REVISAL (3) Sef Departament (3) Suceava (3) Vanzari (3) angajati (3) evialis (3) loc munca (3) salarii (3) 341 locuri de munca in Bacau (2) ACCOUNT (2) AGENT VANZARI (FMCG) (2) Agricultura (2) Angajatori de top (2) Asistent (2) Baia Mare (2) Botosani (2) Brasov (2) CARIERA (2) CV (2) Cariere Arabesque (2) Carrefour (2) Central Plaza (2) Consilier (2) Consilieri Vanzari directe Vodafone Bacau (2) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone (2) Craiova (2) Director (2) Director Agentie de Turism Bacau (2) Director Magazin (2) EJOBS (2) EUREKO (2) FREY WILLE (2) Focsani (2) Guyomarc`h (2) HR (2) Head Hunting (2) Industrial Valves Bacau (2) Job Hunting Trade (2) Jobs for Romanian doctors in Germany (2) LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN JUCARII CENTRAL PLAZA (2) Locurile de munca vacante in judetul Bacau (2) MANAGER CENTRU AUTO (2) MICROSOFT ROMANIA (2) Mariana Câmpeanu (2) Matt Harding (2) Mecanici. tinichigii (2) Medici Specialisti (2) Motivatia (2) Nutritie Animala (2) OPTOMETRIST (2) Operator Facturare (2) PLANT LOGISTIC DIRECTOR (2) Parlamentul European (2) Psihomed (2) ROMANIA (2) Responsabil (2) Roman (2) Salariul minim brut (2) Scientists and engineers (2) Shopping Mall Manager (2) Specialist (2) Specialist recrutare (2) Strainatate (2) Sulfina Barbu (2) The Job (2) Vodafone (2) angajator (2) codul muncii 2011 (2) concediu crestere copil (2) concediu de lauzie (2) concediul de maternitate (2) contributii sociale (2) cor (2) fabrica (2) facebook (2) joburi (2) lege (2) ministerul Muncii (2) pensie (2) piata muncii (2) romani (2) secretara (2) si (2) vopsitori (2) zonal (2) şomeri (2) "Martor Ocular" (1) #locuridemunca #locuridemuncabacau #bacau #munca #locurivacante #jobhuntingtrade #headhunting #recrutare #recrutareonline #jobsbacau (1) (Concesiune) auto (1) (Offshoring) (m/f) (1) * Gheorghe Pogea (1) * someri studii superioare (1) - Bored At Work_ a video from Biertijd_ Biertijd_com_ Work_ Bored_ Network_ Down (1) - HYPERMARKET (1) 10 pasi catre un entuziasm electrizant (1) 100 Cele mai bune companii pentru care sa lucrezi (1) 128 anunturi | Pagina 1 / 7 » (1) 136 anunturi (1) 16.06.2016 (1) 2 milioane de someri in UK / Jobless total nears two million (1) 242315 (1) 25 Jobs Pay $25 an Hour (1) 26 joburi care ti se potrivesc (1) 28 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 29 septembrie 2008 (1) 33 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 38 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 3D animator (1) 4-7 Februarie 2010 - Virtual Job Fair (1) 48 de ore (1) 5 Best Temporary Jobs (1) 5% pentru angajat (1) 6 months contract – 1000 Euros Per month (1) 68 anunturi (1) A fi sau a nu fi... PFA (1) A lucra sau nu in strainatate? (1) A.J.O.F.M. Bacau (1) ACCOUNTANT (1) ACTE NECESARE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE ( ORGANIZATIE NON-GUVERNAMENTALA - ) (1) ACTE NECESARE INFIINTARE FUNDATIE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA / INTREPRINDERE (1) ACTIVE POWER SOLUTIONS (1) AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU (1) AGENT COLECTARE DIRECTA DEBITE (FIELD COLLECTOR) (1) AGENT DE LIVRARE AUTOVEHICULE PEUGEOT (1) AGENT VANZARI - colaborator (1) AGENT VANZARI dealer MCA (1) AGENTI PUBLICITATE ZIAR STRADA MARE BACAU (1) ANEVAR (1) ANGAJAM PERSONAL PENTRU AMENAJARI INTERIOARE (1) ANOFM locuri munca (1) ANOFM ofera 5.813 locuri de munca vacante in saptamana 15 - 21 ianuarie 2010 (1) ANOMF (1) AR (1) ASISTENT INFO DESK (1) ASISTENTĂ - CORECTOR (1) ASM (1) Abilitati (1) Abilităţi personale (cod 090) azcursuri brand personal Bucureşti comunicare ţinută (1) Adevarul (1) Adeverinta Medicala (1) Adjunct Sef Raion Produse Alimentare/ Nealimentare (1) Administrative Assistant SC EPITOME SRL (1) Advertising (1) Află despre Vodafone Internship (1) After-Sales Engineer (1) Agent (1) Agent Check-in Blue Air (1) Agent Comercial (1) Agent Paza (1) Agent de marketing (1) Agent de marketing Radio Radical FM Bacau (1) Agent vanzari Moldova (1) Agent vanzari contracte service (1) Agent vanzari dealer tamplarie (1) Agricola (1) Ai ramas fara job? Ia-o de la capat in 10 pasi (1) Al doilea supermarket BILLA in Bacau (1) Alerta (1) Alerta job lunara www.jobsbacau.ro (1) AltivTherm (1) Ambasada Britanica (1) Analist Operator Baze de Date (1) Andrei Alexandrescu (1) Angajati infideli (1) Angajatori nepasatori (1) Angajaţii (1) Animator (1) Anti Spam (1) Aplast (1) Aprovizionare (1) Area Sales Executives (1) Area Sales Manager (1) Area Sales Manger (1) Area Sales Supervisor (1) Arhitect / Arhitect stagiar (1) Ascenta (1) Asistent Support IT (1) Asistent manager (1) Asistent tehnic / administrativ (1) Asistent(a) la domiciliul pacientului (1) Asistenta medicala (1) Asistenta medicala clinica oftalmologica (1) Asistenti medicali generalisti (1) Auchan (1) Australia Advertises (1) Automobile (1) BAUMAX (1) BC (1) BN (1) BRAT (1) BV (1) Bacalaureat 2008 Bacau (1) Bacau 208 locuri de munca noi (1) Bacau/Neamt (1) Banca Comerciala Romana SA (1) Bancomate in orasul Bacau (1) Belgia si Medici de Familie (1) Bershka (1) Best Careers 2009 (1) Best of Digg Daily (1) Billa la Bacau (1) Black List Online (1) Branch (1) Brand Manager (1) Brand Manager Sofiaman (1) Brazyn Life (1) Braşov (1) British American Tobacco (1) British Embassy (1) Broker Imobiliar RE/MAX (1) Bruxelles (1) Bucatar (1) Bucatar Portile Ocnei (1) Bucatar Restaurant Bar (1) Bucharest (1) Bucuresti (1) Bucuresti TENARISSILCOTUB (1) Bucureşti (1) Budget (1) Bulgaria - hotel Melia Grand Hermitage 5* (1) Burse pentru romi (1) Buzau (1) CALL (1) CARIERE MEGAPROFIL (1) CAS de 10 (1) CASIERI / E (1) CATALOG FIRME (1) CATO ramp Supervisor ATCO Frontec Europe Ltd (1) CE MESERII SE CAUTA IN 2009 (1) CE ridicare restrictii romani (1) CENTER (1) CLUB ZEBRA (1) COBALT IT (1) CONBAC (1) CONSILIER CLIENTI SERVICE AUTO (1) CONSILIER VANZARI (1) CONSILIER VANZARI FOTO GSM (1) CONSILIER VANZARI SHOWROOM - BUCURESTI (1) CONSILIERE: Să lucrez sau să mă înscriu la master? (1) CONSILIERI FINANCIARI ASIGURARI REFORMA IN SANATATE (1) CONSULTANT ASIGURARI DE VIATA (1) CONSULTANT FONDURI EUROPENE (1) CONSULTANT VANZARE SERVICII TELEFONIE MOBILA (1) CONSULTANT VANZARI (1) CONSULTANTI VANZARI - Roman (1) CONTABIL FABRICA MOLID SUCEAVA (1) CONTUL MEU (1) COORDONATOR (1) COORDONATOR REGIONAL (1) CS (1) CV European (1) CV abilitati (1) CVO Group (1) CVO Recruitment (1) Cafea cu Lapte (1) Camerista apartamente regim hotelier (1) Campanie (1) Campionat de Sah in Bacau (1) Career Race (1) Cariera Tabco-Campofrio (1) Cariere (1) Cariere ALTEX (1) Cariere Actavis (1) Carlei Bruni (1) Casa Agronomului Bacau (1) Casier (1) Casino (1) Castiga un Play Station (1) Castigatorul concursului de pe BestJobs.ro (1) Cat de ambitios esti ? (1) Cate minute poate dansa un manager de HR pe muzica latino? (1) Ce acte NU se inregistreaza in Revisal (1) Ce faci cu jobul cand te decizi sa ai un copil? (1) Cel mai mare pericol in HR: sa-ti plece consultantii (1) Central Plaza Mall Bacau (1) Chris Brown (1) Client (1) Cluj (1) Cluj Napoca (1) Coca Cola (1) Coduri postale (1) Comisia Europeana (1) Comunicare persuasiva (1) Comunicarea nonverbala (1) Concursuri Online (1) Conditii de acordare concediul de maternitate (1) Conductor arhitect (1) Consilier Vanzari Optica Medicala (1) Consilier Vocational (1) Consilier financiar asigurari (1) Consilier receptie service tinichigerie/vopsitorie (1) Constanta (1) Constatare amiabilă în caz de accident (1) Consultant Clienti materiale de constructie (1) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone Bacau/Neamt (1) Consultant Vanzari Lenjerie Frantuzeasca (1) Consultant Vanzari Piese si Accesorii Auto (1) Consultant vanzari ING Office (1) Consultant vanzari proiecte Bacau (1) Contabil (1) Contabil Sef perioada determinata (1) Content (1) Contractul de Munca inceteaza fara preaviz in Perioada de Proba (1) Coordonator Birou Financiar Contabilitate (1) Cosmote preia Zapp (1) Covasna (1) Cozonacul de 5000 de Euro (1) Crin Antonescu | Cine este Crin Antonescu? (1) Criteriile de evaluare (1) Criza forţei de muncă (1) Cum ai rezolvat un conflict ? (1) Cum sa faci din vanzare mai mult decat “o intamplare” (1) Cum sa faci fata problemelor salariale (1) Cum sa faci o scrisOARE de intentie (1) Cum sa vinzi clientilor dificili (1) Curriculum Vitae (1) Curs de Formator autorizat CNFPA (1) DANONE (1) DESIGNER (1) DHL România (1) DICTIONAR HR (1) DIRECTOR FILIALA IASI (1) DIRECTOR MAGAZIN SUCEAVA (1) DIRECTOR OF SECURITY (1) DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI – zona MOLDOVA (1) DIRECTOR REGIONAL VANZARI - Constanta Bacau (1) DIRECTOR ZONAL (VANZARI) IKB Leasing (1) DIVERTA (1) Data Centre (1) Dedeman (1) Delia Burnham (1) Dentotal (1) Departamentul de HR multifunctional (1) Depeche Mode (1) Deschiderea Hypermaket Real in Bacau (1) Desteptarea - editie online (1) Developer/ Programator SAP (1) Digi International (1) Digital job (1) Director The Centre for the Development of Enterprise (1) Director Comercial (1) Director Financiar (CFO) (1) Director Productie Alison Hayes Romania (1) Director Vanzari Auto (1) Director Vanzari in Tamplarie PVC (1) Director de Filiala (1) Director de magazin (1) Director general adjunct (gradul AD15) in Bruxelles (COM/2009/10162) (1) Director vanzari zonal (1) Directorate Planning and Budgeting (1) Directorul de Resurse Umane (1) După 1 iulie începe restituirea taxei auto (1) Dynamic Selling Group (1) ECDL (1) ELECTRICE (1) ELIT Romania Piese Auto Originale SRL (1) ERAPIA DE CUPLU (1) EVALUATOR (1) EXPERT (1) EXPORT (1) Eastern (1) Eblinger (1) Echipa RCS RDS (1) EcoKit (1) Economist - Contabil (1) Economist(a) (1) Electromecanic service scule electrice (1) Elevii care au dorinta_ pot gasi loc de munca la Microsoft (1) Emil Boc (1) Energy Environmental Officer (1) Engineer (1) Eures ofera gratuit locuri de munca (1) Euro (1) EuroEconomistJobs (1) Euromob (1) Europass (1) Europe (1) European Patent (1) European Patent Office (1) Executive Chef (1) Exit Interview (1) Eşti şomer şi cauţi o slujbă? (1) FARMACIE (1) FARMACIST (1) FARMACIST SEF (1) FEROM TRADING SRL (1) FIELD SERVICE ENGINEER (1) FILEMI COM (1) FM GROUP (1) FMCG (1) FORMATOR Formare profesionala (1) FORMULAR DE CALCUL (1) FORMULAR DE CALCUL ON-LINE V1.90 (1) FUNDATIA DUMBRAVA MINUNATA (1) Facultate (1) Farmacii Bacau (1) Femei de cariera (1) Fernando de la Caransebes (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA Bacau (1) Fii delegat de tineret la Natiunile Unite (1) Finance Analysts (1) Firefighter (1) Firmele de HR din Romania (1) Fix Studio (1) Flamingo Jobs (1) Fluctuatia fara precedent de pe piata fortei de munca este ca o furtuna cauzata de cresterea economica (1) Food and Beverage Manager Restaurant & Pub (1) Frizer / Manichiurista (1) GJ (1) GLOBAL TRAINEE - INGINER DEBUTANT (1) GMS WOOD INVEST SRL (1) GRAFICIAN (1) GTS SOLUTION (1) Galati (1) General Job Stuff (1) General Manager (1) George Bernard Shaw (1) Germanos Telecom Romania (1) Gestionar (1) Gestionar ajutor (1) Gestionar depozit materiale de constructii (1) Gestionar logistica (1) Gesturile (1) Get a Job (1) Gherasim (1) Ghid de vanzare a locuintei pe timp de criza; (1) GmbH (1) Google (1) Grupul KRUK S.A. (1) Guvernanta apartamente regim hotelier (1) Guvernul a aprobat a patra rectificare bugetară din acest an DESTINATAR: Nume: Email: EXPEDITOR: Nume: Email: (1) HD (1) HG nr. 37/2010 - modificarea si completarea HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea (1) HOTEL DE 5 * RECRUTEAZA PERSONAL Doha(Qatar) (1) HP (1) HR Specialist (1) HR Specialist - Nokia Romania (1) HR Specialist Bacau (1) HR officers (1) Hair stylist (1) Hard Discount (1) Health care Assistants (1) Hewlett Packard (1) Holcim (1) Horoscop (1) Horoscopul zilei Horoscopul saptamanii Horoscopul lunii Horoscopul anului Retro-scop (1) Hotel Perla Slanic Moldova (1) How to Prepare for a Face-to-Face Job Interview (1) Human Resources Generalist (1) Hypermarket Bacau (1) IMM (1) IMPORT (1) INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (1) INGINER CONSTRUCTOR DRUMURI SI PODURI (1) INGINER DEVIZIER TEREN ZONA VRANCEA (1) INGINER PRODUCTIE (1) INGINERI in cadrul companiei RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE (1) INSPECTOR PROTECTIA MUNCII / PSI (cod ref. PM –BC) Real Bacau (1) INSTRUCTOR COMERCIAL CEE/ TARILE DIN ZONA BALCANICA (cu precadere) COMPETENTIA (1) INTERAMERICAN (1) IQ TEST (1) IS (1) IT Consultant (1) IT JOBS in CANADA (1) ITALIANA (1) IVECO (1) Industrial (1) Industrial Valves (1) Infirmier Fundatia Dumbrava Minunata (1) Inginer Absolvent SSAB AG (1) Inginer Constructii Civile (1) Inginer Constructor Focsani Mall Plaza (1) Inginer Industrial (1) Inginer Vanzari Bacau Direct-Line Inox (1) Inginer devizier (1) Inginer mecanic (1) Inginer/Tehnician Service Utilaje Agricole John Deere (1) Ingineri proiectanti tipare textile (1) Ingineri vanzari - Bacau (1) Inginerie (1) Insotitoare de Zbor (1) Insotitori sofer (1) Inspector / Agent de asigurare (1) Inspector Securitate Bacau (1) Inspector de asigurari / Agent de asigurari (1) Instalari (1) Instruiţi (1) Instruiţi pentru o slujbă mai sigură (1) Intalnire Business Networking (1) Intelepciuni (1) Interior designer (1) International Recruitment Company (1) Internship (1) Internship Resurse Umane (1) Interview questions (1) Iulius Mall (1) Iulius Mall Suceava (1) JP Morgan Chase (1) Job Description (1) Job Hunting Trade Bacau (1) Job Interview (1) Job Opportunity (1) Jobs Will the Stimulus Create (1) Joburi noi pentru tine: (1) Junior Talent (1) KAUFLAND ROMANIA (1) KEY ACCOUNT MANAGER BACAU Valenco Impex Bacau (1) Key Account Manager (1) LIDL (1) LIDL ROMANIA (1) LOC DE MUNCA IN BACAU (1) LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE (1) LUCRATOR COMERCIAL BIROTICA - CONTRACT DETERMINAT o luna (1) Legea unica (1) Legi (1) Legislatia Muncii (1) Leroy Merlin (1) Lista amenzilor (1) Locuri de munca pentru Rromi (1) Lonne (1) Lucrator Comercial (1) Lucrator comercial Leroy Merlin (1) Ludino (1) Lufthansa (1) Lufthansa/Swiss Air Customer Consultant (1) MARKETING SALES MANAGER (1) MARKETING ASSISTANT (1) MAZDA (1) MEDIASTEL (1) MEDICAMENTE GENERICE (1) MERCHANDISER / PROMOTER / HOSTESS (1) METRO Cash Carry Romania SRL (1) MM (1) MODEL CV sef autobaza (1) MS (1) MUNCITORI CALIFICATI SI NECALIFICATI IN PORTUGALIA (1) MXXL 24 AH (1) Magazin (1) Magazinul Progresiv (1) Management Trainee Programme (1) Management Trainee Programme Hudson (1) Managementul timpului si al prioritatilor (1) Manager After Sales (1) Manager Zona - MOLDOVA (1) Manager de grup financiar (1) Managing Emotional Fallout After Losing a Job (1) Manipulant Fidelio Moinesti (1) Marea Britanie restrictii munca (1) Marian Sârbu (1) Marketer (1) Massimo Dutti (1) Materiale (1) Mecanic Auto (1) Mecanic Auto Debutant (1) Mecanic Mentenanta/Intretinere (1) Mecanici (1) Medici rezidenti (1) Menajeră (1) Mercedes (1) Merchandiser (1) Merchandiser retail (1) Metro Cash; Romania Human Resources Generalist (1) Mic.ro (1) Michael Jackson (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (1) Miracole (1) Mircea Geoana Biografie (1) Mircea Geoana angajeaza (1) Misiunea Euro GSM (1) Moda Retail (1) Model CV administrator (1) Model contract de voluntariat (1) Moldoglass (1) Molkerei (1) Montator tamplarie (1) Mugur Isarescu (1) Multe din concedierile planificate pentru 2009 au fost anulate (1) Munca in Strainatate Noutati Piata Muncii Proceduri standard Programe Proiecte Protectie Drepturi Relatii Internationale Somer Statistica (1) Muncitor Polivalent Fundatia Dumbrava Minunata (1) Muncitor polivalent (1) Myjob (1) Mystery Shooper (1) NEBOISA GRUP (1) NEGOCIERE (1) NOMENCLATOR DE MESERII (1) NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A FORMULARELOR E - ORDIN CNAS NR. 592 DIN 26 AUGUST 2008 (1) NT (1) NetJobs (1) New Job (1) New Media Assistant (1) Notari publici bacau (1) Noul Model al Contractului Individual de Munca (1) OFERTE LOCURI DE MUNCĂ (1) OHLALA INTERNATIONAL (1) OM nr.8/2009 (1) OMV Global Solutions (1) ONE Shopping Center si Carrefour in Bacau (1) ONU economie (1) ONU piata muncii (1) OPERATOR CALCULATOR SAP (COD SAP WE) KAUFLAND ROMANIA (1) OPERATORE (1) ORATORICA (1) ORDIN CNAS (1) OUG 111/2010 (1) OUG 158/2005 (1) Office (1) Officer (1) Oficii postale in orasul Bacau (1) Operational Marketing Specialist (1) Operator linie de vopsit prin pulverizare (1) Operator productie publicitara (1) Operatori (1) Optica Medicala (1) Opticlass Inc (1) Oradea (1) Orange (1) Orange eMAG (1) Ordin nr. 430 din 11/05/2010 (1) Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 43/8/2016 (1) Ospatar Green Club (1) Oysho (1) PERSONAL HOTELIER FEMININ IN GRECIA (1) PERSUASIUNE (1) PFA (1) PROFESOR/TRAINER CU CALIFICARE DE FORMATOR (1) PROFILUL DE PERSONALITATE (1) PROGRAMUL NEGOCIATORUL (1) PROIECT CONTRACT-CADRU PE 2009 (1) PROJECT MANAGER CONSTRUCTII (1) PRORED (1) PSIHOLOGIE PRACTICA (1) PUBLIC JOB (1) Paradoxul (1) Patinoarul Gepex Park (1) Pe locuri (1) Pensie anticipata doar de la fonduri facultative (1) Pepsi Americas (QAB) pepsi (1) Personal hotelier (1) Personalul (1) Pharmaceuticals (1) Piatra (1) Piatra Neamt Takko Fashion International Srl (1) Piraeus Bank (1) Pitesti (1) Pizza la domiciliu bacau (1) Ploiesti (1) Porsche Leasing (1) Portile Ocnei (1) Prelungirea contractului individual de munca (1) Preşedintele Băsescu l-a suspendat din funcţie pe ministrul muncii Paul Păcuraru (1) Prima Casa (1) Prima Casă Normele (1) Pro Decor (1) Production Unit Manager (1) Prodvinalco (1) Programator PHP/MySQL (1) Programul de 10 ore/zi din activitatea de constructii nu se utilizeaza la calcularea pensiei (1) Proiectant (1) Proiectant mecanic strainatate (1) Project managerii (1) Property researcher (1) Protect (1) Public Relation Manager SC EPITOME SRL Toate orasele (1) Pull and Bear (1) REAL (1) RENAULT (1) REPREZENTANT COMERCIAL (1) REPREZENTANT DE VANZARI VEHICULE COMERCIALE Cybernet Auto Center (1) REPREZENTANT FM GROUP FM GROUP (1) REPREZENTANT TEHNIC SI DE VANZARE (1) REPREZENTANT VINZARI - JUDETELE SV (1) REPREZENTANT VÂNZARI / AREA SALES MANAGER Bayer SRL (1) REPREZENTANTI MEDICALI SI AGENTI COMERCIALI (1) RESPONSABIL DEPOZIT PIESE AUTO (1) REVISAL intra in vigoare la 1 august 2011 (1) RIVIERE CONSULTING (1) ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY (1) ROUMANIE (1) Radical FM Bacau (1) Ramplast Bacau (1) Recceptioner Auto (1) Receptioner apartamente regim hotelier (1) Receptionera (1) Receptionera Salon Infrumusetare (1) Recruiter(s) - Human (1) Recruitment Selection Internship - Zalau TENARISSILCOTUB (1) Recruteurs (1) Referent asigurarea calitatii automotive (1) Regulamentul Intern (1) Regulatory Specialist Pharma (1) Relatia de Cuplu (1) Relationship (1) Religia obligatorie şi şcoală până la majorat (1) Remat Brasov (1) Reprezentant (1) Reprezentant FEDERICO MAHORA (1) Reprezentant Medical (1) Reprezentant Medical Expand Health (1) Reprezentant Medical Krka (1) Reprezentant Regional de Vanzari (1) Reprezentant Vanzari (1) Reprezentant Vanzari - Soft medical (1) Reprezentant Vanzari B2B TELEKOM (1) Reprezentant Vanzari Bacau (1) Reprezentant Vanzari Ramplast Bacau (1) Reprezentant Vanzari Zonal Nutritie Animala (1) Reprezentant Vanzari limba maghiara (1) Reprezentant tehnic vanzari Parker Store (1) Reprezentant vanzari Romania Bulgaria (1) Reprezentant zonal (1) Reprezentant zonal de vanzari (1) Reprezentant zonal robinete industriale‏ (1) Resources (1) Responsabil Comercial EcoKit (1) Responsabil de marketing (1) Responsabil intretinere si reparatii (1) Responsabil logistica Tiriac Auto (1) Responsabil punct de lucru (1) Resurse umane / Cariera Vasion (1) Retail (1) ReviewJournal (1) Rihanna (1) Romstal (1) Romstal Leasing (1) Rovana Plumb (1) Roviniete (1) Roviniete.ro (1) SALES ASSISTANT (1) SALES MANAGER ROMANIA (1) SALES SUPPORT – ENGLISH SPEAKERS (1) SATI (1) SB (1) SEF BIROU IT (1) SEF DE MAGAZIN BACAU (1) SEF DEPARTAMENT (cod ref. SD – BC) Real (1) SEF MAGAZIN (1) SEF MAGAZIN CIP-SAVIN PIATRA NEAMT (1) SEF RAION ( GRF ) KAUFLAND ROMANIA (1) SENIOR BRIDGE ENGINEER (1) SENIOR QUALITY ASSURANCE ENGINEER (1) SENIOR RESIDENT ENGINEER / SENIOR QUANTITY ENGINEER (1) SENIOR ROAD INSPECTOR (1) SENIOR SYSTEM OR NETWORK ADMINISTRATOR (1) SHOP MANAGER (1) SKODA OCTAVIA 2002 (1) SM (1) SOFERI PROFESIONISTI (1) SPIRALEI INFERNALE (1) Salariile (1) Sales Agent - Persoane Fizice RBS Bank Romania S.A. (1) Sales Consultant Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Sales Manager (1) Sales Managers (1) Sales Merchandisers EO Retail (1) Sales Representatives (1) Sales representative backoffice (1) Salon Infrumusetare (1) Salut (1) Salvamari la piscine in Spania (1) Sands Advertising (1) Sarbatori fericite si La Multi Ani de la Job Hunting Trade Bacau – www.jobsbacau.ro (1) Schweißer WIG / MAG (1) Scoala de Ghizi (1) Scrisoarea unui om batjocorit la interviu (1) Sef (1) Sef Atelier - Service tinichigerie/vopsitorie (1) Sef Departament METRO Cash Carry Romania SRL (1) Sef Raion (1) Sef Sectie Tamplarie PVC (1) Sef de tura Automotive (1) Sef departament vanzari (1) Sef productie (1) Senior Sales Consultant (1) Senior VoIP Telecom Engineer (1) Server Platforms Engineering (1) Service engineer Bacau Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Service engineer Konica Minolta (1) Shop Dunhill (1) Show Director (1) ShowTime (1) Siemens IT Solutions and Services (1) Sleight of Mouth (1) Slujba studentiei iti aduce bani si cariera (1) Sofer platforma (1) Sofer platforma dealer auto (1) Soferi Internationali (1) Soferi comunitate (1) Soferi distributie (1) Sofiaman (1) Software Developer (1) Software Engineer zona Brasov STABIPLAN (1) Solvay (1) Specialist Resurse Umane Suceava (1) Specialist devize Tiriac Auto (1) Specialist marketing Industrial Valves Bacau (1) Specialist ofertare Pap Construct (1) Specialist recrutare part time (1) Stagii de practică la Banca Mondială (1) Stand up comedy (1) Star Foods (1) Stewardesa (1) Stilglass (1) Stradivarius (1) Strategia pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică (1) Studenţi (1) Studiul de Audienţă şi Trafic Internet (1) Sucursala (1) Super Oferta _Asistenti Medicali in Strainatate-1700 Euro (1) Support (1) Support Manager (1) Săptămâna de lucru (1) TARG DE JOB-URI (1) TARG JOBURI ANGLIA - FARA COMISION (1) TEAM LEADER (1) TECHNOLOGIE (1) TELESALES (1) TELESALES CONSULTANT DEALER VODAFONE BACAU (1) TERITORIAL (1) TINTITI (1) TITLURI ZIARE (1) TV Plasma Panasonic TX-P50VT20 NeoPDP (1) Tamplari Universali (1) Targul online HiPo.ro (1) Taxi bacau (1) Teambuilding de 1000 de euro (1) Tehnic (1) Tehnica piciorului in usa (1) Tehnician proiectant (1) Tele-Sales Manager (1) TeleMedia InteracTV LLC (1) Teradata Corporation (1) Test (1) Testul Celor 4 Usi (1) The End of Choice Imnul turistic al Romaniei (1) Tichetele de masa si cele cadou ar putea fi impozitate (1) Timisoara (1) Tips for a Successful Phone Interview (1) Tirgu-Mures (1) Titrari.Ro :: .. :: Subtitrari.Ro :: .. (1) Toate joburile (4649) | Joburi in strainatate (254) (1) Toate joburile (5652) | Joburi in strainatate (259) (1) Toate orasele (1) TraMedica (1) Traducatorul de Joburi (1) Trainer (1) Transport Aerian (1) Trendo (1) Trendo Automobile (1) Târgul Anual de Locuri de Muncă Pentru Studenţi şi Tineri Absolvenţi (1) Télésonique (1) UNSR recruteaza (1) URSUS BREWERIES (1) USTravel SRL (1) Ultimele joburi pe www.danfil-jobs.com (1) Un job de vara.. sau ceva mai mult? (1) Un job pe timp de criza (1) Un milion de someri in 2009 (1) Un muncitor asiatic il costa pe angajatorul roman 800 de euro (1) Unique (1) Universitatea Spiru Haret (1) VANZATOR (1) Valves (1) Vanzatoare/Vanzatori (1) Varsta De Pensionare In Tarile Din Uniunea Europeana (1) Vase de croaziera europene recruteaza personal (1) Vaslui Takko Fashion International Srl (1) Vino cu noi in SUA (1) Vodafone Internship (1) Volvo (1) WHITELAND (1) Washington (1) Wayfinder (1) Webdesigner (1) Where The Hell is Matt -- Interview with Matt Harding (1) Who is Employer Solutions Group (1) Windows Server - Technical Support Engineer (1) Work Travel (1) XL WORLD (1) YOYO Bacau (1) ZARA (1) ZILE LIBERE CONFORM CODUL MUNCII (1) Zalau (1) Zara Home (1) Ziarul de Bacau (1) abilitate (1) absolventi (1) accident de munca (1) act aditional (1) adeverinta de somaj (1) adeverinta de venit (1) administrare de personal (1) admitere (1) admitere liceu Internet (1) agent de munca temporara (1) agricultori (1) ajutor de stat (1) and (1) angajare Danemarca (1) angajari (1) angajari Romania (1) angajat (1) angajati in Romania (1) angajatori (1) angajaţi (1) anul viitor (1) anunturi (1) applicants (1) aptitudine (1) aranjamente si amenajari interioare (1) asigurari (1) asigurari sociale (1) asigurări (1) asociatia europeana a energiei eoliene (1) assessment center (1) audit. (1) b'estfest 2010 (1) bacalaureat (1) bacau 2009 (1) bancheri (1) banci investitii (1) basescu.ro (1) beneficii angajati (1) bioscientists (1) biotechnology (1) blog cuvinte cheie (1) buget (1) bugetul de stat (1) calculator munca job (1) calendar (1) califica­rea profesională şi pregătirea conti­nuă a intermediarilor în asigu­rări (1) candidati (1) cantaret american (1) cariera facultate (1) cariera oportunitati (1) cariera succes 2009 (1) carla bruni poze (1) carla bruni poze compromitatoare (1) carmen rodica dinca (1) cas (1) casa asigurari de sanatate (1) castiga un MacBook Pro (1) castiga un laptop HP EliteBook 8730w Mobile Workstation (1) cautare loc munca (1) change (1) clasament angajari (1) clinica oftalmologica (1) coafor Belle Marie (1) coleg (1) colegi munca aliati (1) companii (1) concediere (1) concedierea (1) concediu (1) concediu de maternitate (1) concediu postnatal (1) concediu prenatal (1) concurs (1) concurs multimedia online dedicat alegerilor prezidentiale (1) confidencecamp.ro (1) consultanti financiari (1) contestaţii (1) contract de voluntariat (1) contracte colective (1) contracte de munca (1) contracte munca (1) contractul individual de munca (1) contributia lunara (1) contributie (1) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (1) control (1) cresterea salariilor si de un slab management al resurselor umane (1) criza (1) criza de personal (1) cuil (1) danemarca (1) datorii Guvern (1) de recrutare (1) definitii (1) dement (1) dementii (1) denumirea interna a posturilor (1) dependenta munca (1) dezvoltarea profesionala (1) directe (1) disponibilizari (1) disponibilizări (1) drepturi de autor (1) eJobs Expo (1) economie (1) electricieni (1) electricieni Concesiune Auto (1) elemente de baza (1) elevi admitere liceu (1) employment (1) energie eoliana (1) escu (1) eu-careers (1) examen (1) fabrica dementa (1) face-to-face (1) faithless (1) festival anulat (1) fired (1) firme PFA salariati (1) firme de head hunting (1) firme de recrutare (1) fiti gata (1) forta de munca (1) funcţionari publici (1) grevă (1) haine interviu job (1) headwaypersonal srl (1) hints (1) hiper-calificarii (1) hipo (1) i PFA (1) in afaceri (1) incredibil (1) indemnizatiei de somaj (1) indemnizaţii (1) industria energiei eoliene (1) industriale (1) informatii (1) inghetata (1) inspectia muncii (1) internet (1) interviews (1) interviu (1) interviu angajare job (1) izolatie termica (1) job cautare (1) job disponibil (1) job hunting (1) job hunting computer (1) job in bacau (1) job litoral (1) job nou cautare (1) jobs (1) jobsbacau (1) jobsinlaw (1) joburi turism (1) judeţ (1) legea uceniciei (1) life (1) limitare (1) limonade.ro (1) link building (1) link echange (1) lista neagra a angajatilor (1) live in tren (1) loc de munca (1) loc munca romania (1) locuri de munca bacau (1) locuri de munca banca (1) locuri de munca disponibile (1) locuri de muncă (1) locuri munca (1) locuri munca ANOFM judete (1) locuri munca Belgia (1) locuri munca Europa (1) locuri munca Luxemburg (1) locuri munca Marea Britanie (1) locuri munca Olanda (1) locuri munca Romania (1) locuri munca hoteluri (1) mame (1) mamă (1) manipulanti (1) marketing (1) maternitate (1) mentor (1) microjobs.ro (1) mihaela radulescu (1) ministrul Muncii (1) miorita (1) mobilier (1) mocofanii (1) modelul Contractului Individual de Munca (1) modificare codul muncii (1) modificari Codul Muncii (1) mondena (1) motivare (1) munca (1) munca in strainatate (1) munca la negru (1) munca strainatate (1) munca versus distractie (1) nationale (1) negocierea salariului (1) negocierea salariului la interviu (1) negrul (1) nesalariat (1) nespalatii (1) new yorker (1) nuepoveste.ro (1) numar someri (1) numar someri 2009 (1) o (1) obiectiv UE munca (1) ocupare forta munca (1) ocupatii (1) oferte (1) oferte licee online (1) oferte slabe absolventi (1) online (1) ospatar litoral (1) pacientii (1) panasonic (1) part-time (1) part-time MLM (1) pasi carieraschimbare carieranoua cariera (1) pensii (1) pensii mihai seitan (1) pensiile şi creditele (1) pentru (1) personal (1) pescuit si silvicultura (1) piata de recrutare (1) piata muncii Romania (1) pornic (1) pornohub (1) practice (1) prieteni colegi job (1) privatizarile intarziate (1) productivitate (1) profesii (1) profile PVC (1) protest (1) radare noi (1) rata somaj crescuta (1) rds (1) recalificare (1) recrutare (1) recrutare in strainatate (1) recrutare online (1) rectificare bugetară (1) redtube (1) registrului general de evidenta a salariatilor (1) reparatii si intretinere (1) restrictii romani piata UE (1) resurse umane (1) retele sociale (1) rezultate (1) roberta anastase (1) robinete (1) robinete industriale‏ (1) romani piata muncii UE (1) salariat (1) salariu minim (1) salarizare (1) sarcina (1) scientists (1) sector (1) sejur de 1 MAI pentru 2 persoane in Nisipurile de Aur (1) serviciu (1) sex (1) sfantul andrei (1) sfaturi psiholog munca (1) si selectie (1) sindicalişti (1) sistem (1) siteuri Locuri de munca (1) slujbă (1) socio-educativ (1) sofer (1) somaj (1) somaj Suceava (1) someri Bucuresti (1) someri locuri munca (1) sot (1) sotie (1) spre bucuresti (1) stagiari (1) stimulentul de insertie (1) strategii job (1) sănătate (1) targ de joburi 2009 (1) telephone (1) test psihologic (1) the Best Job Ever (1) thepeoplesource (1) tichete de masa (1) tinichigii auto (1) tinta unui atac phishing (1) top 50 angajatori (1) top stories (1) traducerea in engleza a denumirilor unor localitati din diferite zone ale tarii. (1) trio balamuc (1) trio libertin party (1) tupeistii (1) un job pentru talente INCA nedescoperite (1) unicat (1) uniunea europeana (1) universitatea (1) utile (1) utile bacau (1) venituri (1) videochat (1) vopsitori auto Peugeot (1) workaholism (1) working week to 48 hours (1) www.deskjobs.ro (1) www.jobsbacau.ro (1) zi libera (1) Şef de Şantier Instalatii (1) şcoală (1) şedinţă (1) şomaj (1) şomer (1) (1) – LINGUA (1) – Project Manager – (m/f) SCHACHTBAU NORDHAUSEN Gmb (1)