30 ianuarie 2010

Angajatorii danezi caută stagiari băcăuani

Danezii caută stagiari pentru ferme agricole. Ei urmăresc să angajeze tineri absolvenți de facultate sau liceu agricol.

Locurile de muncă sunt oferite la ferme de cultivarea fructelor, legumelor și de creștere a animalelor. Persoanele care vor să ocupe aceste posturi trebuie să fi absolvit un liceu agricol sau să fie studenți la o facultate cu profil agronomic.

Nu sunt excluși nici cei care au absolvit o facultate de profil. "Durata contractului de muncă este între patru și opt luni şi lucrul poate începe oricând în timpul anului, aşa încât aplicanţii trebuie să fie foarte flexibili", a explicat Daniela Bălan, purtător de cuvânt al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Bacău.

Avantajul este că angajatorul va ajuta stagiarul la găsirea unei locuințe sau îi va oferi cazare contracost. Salariul oferit este conform cu cel stabilit de contractul colectiv de muncă din Danemarca pentru acest domeniu de activitate.

Se pornește de la 1270 euro brut lunar. "Se beneficiază de o prevedere specială referitoare la impozitarea veniturilor ceea ce înseamnă că stagiarii vor plăti doar între cinci și zece % impozit", a mai spus Daniela Bălan.

Cei care vor aplica pentru aceste slujbe trebuie să cunoască foarte bine limba-engleză și să aibă disponibilitate pentru a învăța și limba daneză.

Persoanele care se hotărăsc să muncească în Danemarca vor susține un interviu cu consilierul EURES, unde vor prezenta CV-ul EUROPASS și o scrisoare de intenție, ambele în limba engleză.

28 ianuarie 2010

Concediul de maternitate, prelungit cu inca o luna. Mama va primi salariul integral

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale a Parlamentului European (PE) a admis, astazi, extinderea concediului de maternitate de la 14 la 18 saptamani si plata integrala a salariului mamei in aceasta perioada. Propunerea a venit din partea eurodeputatei PSD, Rovana Plumb.


Pe langa majorarea concediului de maternitate de la 14 la 18 saptamani, masura aprobata pentru protejarea mamelor care alapteaza, Rovana Plumb a mai propus si plata integrala a salariului mamei in aceasta perioada. Eurodeputatii au mai aprobat si acordarea obligatorie a concediului de paternitate, in cazul tatilor, dar cu o durata mai mica, pentru a putea crea conditile necesare reconcilierii vietii de familie cu cea profesionala.

“Extinderea concediului de maternitate de la 14 la 18 saptamani - cu o perioada obligatorie de sase saptamani dupa nastere - ii va permite mamei sa isi revina dupa nastere, sa stabileasca o legatura solida cu copilul si sa revina pe piata muncii. In plus, femeile nu trebuie sa vada sarcina ca pe o reducere a veniturilor si nu trebuie sa fie pedepsite pentru dorinta de a da nastere unui copil", a explicat Rovana Plumb.

Alte prevederi aprobate de PE sunt imposibilitatea concedierii lucratoarelor insarcinate, precum si un an dupa nastere, scurtarea programului de lucru in ultimele trei luni de sarcina si continuarea platii contributiilor sociale si in timpul concediului de maternitate. In cazul nasterii premature a unui copil sau a unui copil cu dizabilitati, concediul de maternitate se va prelungi.

Noile prevederi se vor aplica si in Romania, dupa adoptarea de catre Comisia Europeana a unui act in acest sens.

Bugetar concediat caut job in privat! Care sunt alternativele pe piata muncii? - www.InCont.ro

Bugetar concediat caut job in privat! Care sunt alternativele pe piata muncii? - www.InCont.ro

27 ianuarie 2010

Cine va plati obligatoriu CAS-ul

Persoanele care realizeaza un venit brut pe un an calendaristic echivalent cu cel putin patru salarii medii brute (1800 lei, salariul brut in 2009), vor fi asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii, anunta Mediafax.De asemenea, cei care au venituri provenite exclusiv din drepturi de autor, conventii civile sau contracte de colaborare se inscriu in acelasi tipar si vor fi asigurate obligatoriu.


Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice a fost supus astazi dezbaterii de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Persoanele care au peste 18 ani si realizeaza venituri exclusiv din drepturi de autor, conventii civile sau contracte de colaborare sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare, care trebuie depusa in termen de 30 de zile de la data incadrarii.

In proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice sunt cuprinsi si angajatii din sistemul penitenciarelor si administratiei (cadrele militare, politistii, functionarii publici cu statut special), din domeniul apararii, sigurantei nationale si a ordinii publici.

Avocatii, clericii si personalul asimilat cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public se pot asigura in sistemul public de pensii pe baza unui contreact de asigurare sociala.

Totodată, actul normativ prevede obligaţia plăţii unei contribuţii lunare la bugetul asigurărilor sociale şi pentru cei care "îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numiţi în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului", relateaza NewsIn.

Proiectul de lege mai prevede înăsprirea condiţiilor de acordare a pensiilor anticipate, prin "creşterea penalizării acordate la 0,75% pentru fiecare lună de pensionare anticipată faţă de vârsta standard de pensionare".

"Anticiparea nu poate să depăşească 60 de luni (5 ani) faţă de vârsta standard de pensionare, iar penalizarea maximă devine 45% faţă de 30% în prezent", se arată în document.

De asemenea, proiectul de lege prevede ca acordarea gradului III de invaliditate, în cazul persoanelor cu boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă, să se facă numai după împlinirea vârstei de 45 de ani. "Celelalte persoane din această categorie pot beneficia de recalificare şi reinserţie profesională", se specifică în expunerea de motive a legii.

Ministerul Muncii susţine că măsurile propuse în proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice va avea ca efect creşterea numărul de contribuabili în acest an cu circa 244.000, prin integrarea în sistemul public de pensii a "cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale precum şi prin atragerea de noi contribuabili din categoria liberilor profesionişti, avocaţi şi personal clerical (culte recunoscute de lege şi neintegrate în sistemul public de pensii)".

Totodată, reprezentanţii Ministerului Muncii mizează pe reducerea numărului de pensionari în 2010 cu aproape 253.000 de persoane, ca urmare a "măsurilor de modificare a vârstelor de pensionare precum şi de descurajare a accesului la pensionarea anticipată şi de invaliditate".


"Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si care, anual, se regularizeaza pe baza declaratiei privind veniturile realizate, depusa la organele fiscale, daca diferenta dintre veniturile realizate si cele declarate este mai mare de 10 la suta", potrivit proiectului de lege.

24 ianuarie 2010

Castiga un MacBook Pro

Bacau
Contacte: 1828
Profil: bestjobs.ro/traian_02
Colegii, partenerii tai de afaceri sunt atu-ul tau cel mai valoros. Invita-i in reteaua ta si solicita-le recomandari profesionale, pentru a te ajuta sa evoluezi in cariera.

Adauga contacte »
Experienta
HR SPECIALIST JOB HUNTING TRADE BACAU - www.jobsbacau.ro - JOB HUNTING TRADE BACAU
SEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE - Metro Cash&Carry Romania SRL,
ECONOMIST - SSAB AG BACAU
PROGRAMATOR CALCULATOR - Conextrust BACAU
Studii
CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor CURS AUTORIZAT DE FORMATOR - Bacau
CURS DE SPECIALIZARE IN INSPECTIA MUNCII - Bacau
AIMS INTERNATIONAL TRAIN THE TRAINER CUSTOMER CLIENTS - BUCURESTI
CURS DE CALIFICARE FORMATOR DE FORMARE PROFESIONALA LUCRATOR IN COMERT AUTORIZAT - Bacau
UNIV AL.I. CUZA IASI - Iasi
CURS INTENSIV LIMBA GERMANA - Bacau
CURS DE CALIFICARE CONTABILITATE - Bacau
Colegiul National "Gh. Vranceanu" - Bacau

22 ianuarie 2010

HG nr. 37/2010 - modificarea si completarea HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor


HOTĂRÂRE nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului
general de evidenţă a salariaţilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor,
înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.
Art. 2
(1)Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia
persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană
fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
(2)Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare
registru, şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
(3)Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică,
cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega
acestora şi competenţa înfiinţării registrului.
(4)Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România,
precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele
individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 3
(1)Registrul se întocmeşte în formă electronică.
(2)Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:
a)elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b)data angajării;
c)funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
d)tipul contractului individual de muncă;
e)data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.
(3)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre
următoarele modalităţi:
a)prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
b)prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;
c)prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare
semnată de angajator.
(4)Evidenţa registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de
muncă, se ţine într-o bază de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.
(5)Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileşte prin ordin al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei, după adoptarea soluţiei tehnice a registrului în format electronic şi în funcţie de
aceasta.
Art. 4
(1)Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui
rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, în termen de 20 de zile de la data angajării primului salariat.
(2)Angajatorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au încadrat personal cu contract individual de
muncă sunt obligaţi să transmită inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau
domiciliul, după caz, registrul în formă electronică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
(3)După îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul
teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, numai în cazul în care intervin modificări
ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2).
(4)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul
angajatorul, în cazurile menţionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificări ale
elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2).
Art. 5
Unităţile fără personalitate juridică ce au competenţa înfiinţării registrului au obligaţia de a transmite registrul, în
termenele prevăzute la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea,
cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.
1
Art. 6
Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei,
reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică.
Art. 7
(1)Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi şi de a-l prezenta
inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
(2)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin: actele necesare angajării, contractul individual de muncă,
actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de
muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.
(3)La solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal
al acestuia sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente
în dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la
persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în
specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal.
(4)Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea
datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare.
Art. 8
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a)neînfiinţarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în
termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre;
b)refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în formă electronică, precum şi dosarul personal al
salariaţilor;
c)necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
(4)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), inspectorul de muncă
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 9
Prevederile art. 8 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 10
(1)Inspecţia Muncii adoptă soluţia tehnică privind registrul în formă electronică şi aplicaţia informatică pentru
completarea şi transmiterea registrului de către angajatori.
(2)Aplicaţia informatică este distribuită angajatorilor care au obligaţia de a înfiinţa registrul.
Art. 11
Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind
întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se
păstrează şi se arhivează de către angajatori.
Art. 12
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.
(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi
completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
164 din 14 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
2

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. — Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Nu au obligatia de a infiinta registru misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale.”

2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
„(21) La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a)—d) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.
(22) Elementele prevazute la alin. (2) lit. e) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat”.

4. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) In cazurile mentionate la art. 3 alin. (21) si (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.”

5. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
„d) neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii;
e) completarea registrului cu date eronate.”

6. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a)—c), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;
c) cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.”

7. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.


Art. II. — Dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor intra in vigoare la 10 zile de la data publicariiprezentei hotarari.

Art. III. — Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 15 ianuarie 2010.
Nr. 37.
20 ianuarie 2010

Farmacii Bacau

Farmacii Bacau


2M FARM
ABIFARM
ALMAFARM S.R.L.
ANAFARM
ANALGIN
ANILU-FARM
ANITAFARM S.R.L.
APOTECA
APOTEX
AQUAFARM
ARGON-FARM
ASCLEPIOS
BALSAM
BELADONA S.R.L.
BETULA FARM
BIOMED
BIOSFARM
BO-AMA
BOFARM
BRYONIA MOINESTI
CBRYONIA BACAU
CELAS FARM
CENA
CONDAFARM
CRISIL FARM
DANA FARM
DARCOM COMPANY S.R.L.
DIAFARM S.R.L.
ELBONI
ELENA FARM
ELITE PHARMA
ELIXIR FARM
EMIFARM
ENEFARM S.R.L.
ERGO FARM
FARMADI
FARMAFIL S.R.L.
FARMAKON
FARMAMED
FARMAPANC
FARMAVIS
FARMELNIM
FARMIL
FARMISMAT
FARMLIV
FARMMAN
FARMTOPAL
FILDORA FARM
FILIXFARM
FILMIR S.R.L.
FLORA-FARM S.R.L.
GLOBFARM
HELIO-FARM
INTERMICRA S.R.L.
IONDORFARM
IRIS BACAU
IRIS FARM
KARMINA
LEDUM S.R.L.
LUCK FARM
M-FARM
M.G. FARM
MADISFARM
MAGISTRA
MALVIFARM
MARBO
MEDICA
MEDICA S.A.
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 26
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 36
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 38
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 4
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 5
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 66
MEDICA S.A.-FARMACIA NR. 7
MEDICA S.A.-PUNCT FARMACEUTIC NR. 10
MEDICA S.A.-PUNCT FARMACEUTIC NR. 11
MEDIFARM
MIMESIS
MIORFARM
NELI-FARM
NIPAN FARM
NOVISAN
OANA FARM S.R.L.
OMNIAFARM
OPENCOM
PALNISFARM
PANACEEA
PASSIFLORA
PHARMAFLORES
PRAXIFARM
PREVENTIA MED S.R.L.
PRIMA-FARM
PROFARM
RAMOSFARM S.R.L.
REMEDIAFARM
ROMANITA
SALOFARM S.R.L.
SARA
SERMETO S.R.L.
TEGALIS S.R.L.
TOMINVEST S.R.L.
TREND S.A.
VASILIADA S.R.L.

Social Media Management Tools

Etichete

Locuri de munca in Bacau (9) Bacau (8) Codul Muncii (6) Locuri de munca (6) Piatra Neamt (6) Manager (5) Iasi (4) guvern (4) salariu (4) DEICHMANN (3) Electrician auto (3) REVISAL (3) Sef Departament (3) Suceava (3) Vanzari (3) angajati (3) evialis (3) loc munca (3) salarii (3) 341 locuri de munca in Bacau (2) ACCOUNT (2) AGENT VANZARI (FMCG) (2) Agricultura (2) Angajatori de top (2) Asistent (2) Baia Mare (2) Botosani (2) Brasov (2) CARIERA (2) CV (2) Cariere Arabesque (2) Carrefour (2) Central Plaza (2) Consilier (2) Consilieri Vanzari directe Vodafone Bacau (2) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone (2) Craiova (2) Director (2) Director Agentie de Turism Bacau (2) Director Magazin (2) EJOBS (2) EUREKO (2) FREY WILLE (2) Focsani (2) Guyomarc`h (2) HR (2) Head Hunting (2) Industrial Valves Bacau (2) Job Hunting Trade (2) Jobs for Romanian doctors in Germany (2) LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN JUCARII CENTRAL PLAZA (2) Locurile de munca vacante in judetul Bacau (2) MANAGER CENTRU AUTO (2) MICROSOFT ROMANIA (2) Mariana Câmpeanu (2) Matt Harding (2) Mecanici. tinichigii (2) Medici Specialisti (2) Motivatia (2) Nutritie Animala (2) OPTOMETRIST (2) Operator Facturare (2) PLANT LOGISTIC DIRECTOR (2) Parlamentul European (2) Psihomed (2) ROMANIA (2) Responsabil (2) Roman (2) Salariul minim brut (2) Scientists and engineers (2) Shopping Mall Manager (2) Specialist (2) Specialist recrutare (2) Strainatate (2) Sulfina Barbu (2) The Job (2) Vodafone (2) angajator (2) codul muncii 2011 (2) concediu crestere copil (2) concediu de lauzie (2) concediul de maternitate (2) contributii sociale (2) cor (2) fabrica (2) facebook (2) joburi (2) lege (2) ministerul Muncii (2) pensie (2) piata muncii (2) romani (2) secretara (2) si (2) vopsitori (2) zonal (2) şomeri (2) "Martor Ocular" (1) #locuridemunca #locuridemuncabacau #bacau #munca #locurivacante #jobhuntingtrade #headhunting #recrutare #recrutareonline #jobsbacau (1) (Concesiune) auto (1) (Offshoring) (m/f) (1) * Gheorghe Pogea (1) * someri studii superioare (1) - Bored At Work_ a video from Biertijd_ Biertijd_com_ Work_ Bored_ Network_ Down (1) - HYPERMARKET (1) 10 pasi catre un entuziasm electrizant (1) 100 Cele mai bune companii pentru care sa lucrezi (1) 128 anunturi | Pagina 1 / 7 » (1) 136 anunturi (1) 16.06.2016 (1) 2 milioane de someri in UK / Jobless total nears two million (1) 242315 (1) 25 Jobs Pay $25 an Hour (1) 26 joburi care ti se potrivesc (1) 28 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 29 septembrie 2008 (1) 33 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 38 anunturi | Pagina 1 / 2 » (1) 3D animator (1) 4-7 Februarie 2010 - Virtual Job Fair (1) 48 de ore (1) 5 Best Temporary Jobs (1) 5% pentru angajat (1) 6 months contract – 1000 Euros Per month (1) 68 anunturi (1) A fi sau a nu fi... PFA (1) A lucra sau nu in strainatate? (1) A.J.O.F.M. Bacau (1) ACCOUNTANT (1) ACTE NECESARE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE ( ORGANIZATIE NON-GUVERNAMENTALA - ) (1) ACTE NECESARE INFIINTARE FUNDATIE (1) ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA / INTREPRINDERE (1) ACTIVE POWER SOLUTIONS (1) AFLATE ÎN EVIDENŢA A.J.O.F.M. BACAU (1) AGENT COLECTARE DIRECTA DEBITE (FIELD COLLECTOR) (1) AGENT DE LIVRARE AUTOVEHICULE PEUGEOT (1) AGENT VANZARI - colaborator (1) AGENT VANZARI dealer MCA (1) AGENTI PUBLICITATE ZIAR STRADA MARE BACAU (1) ANEVAR (1) ANGAJAM PERSONAL PENTRU AMENAJARI INTERIOARE (1) ANOFM locuri munca (1) ANOFM ofera 5.813 locuri de munca vacante in saptamana 15 - 21 ianuarie 2010 (1) ANOMF (1) AR (1) ASISTENT INFO DESK (1) ASISTENTĂ - CORECTOR (1) ASM (1) Abilitati (1) Abilităţi personale (cod 090) azcursuri brand personal Bucureşti comunicare ţinută (1) Adevarul (1) Adeverinta Medicala (1) Adjunct Sef Raion Produse Alimentare/ Nealimentare (1) Administrative Assistant SC EPITOME SRL (1) Advertising (1) Află despre Vodafone Internship (1) After-Sales Engineer (1) Agent (1) Agent Check-in Blue Air (1) Agent Comercial (1) Agent Paza (1) Agent de marketing (1) Agent de marketing Radio Radical FM Bacau (1) Agent vanzari Moldova (1) Agent vanzari contracte service (1) Agent vanzari dealer tamplarie (1) Agricola (1) Ai ramas fara job? Ia-o de la capat in 10 pasi (1) Al doilea supermarket BILLA in Bacau (1) Alerta (1) Alerta job lunara www.jobsbacau.ro (1) AltivTherm (1) Ambasada Britanica (1) Analist Operator Baze de Date (1) Andrei Alexandrescu (1) Angajati infideli (1) Angajatori nepasatori (1) Angajaţii (1) Animator (1) Anti Spam (1) Aplast (1) Aprovizionare (1) Area Sales Executives (1) Area Sales Manager (1) Area Sales Manger (1) Area Sales Supervisor (1) Arhitect / Arhitect stagiar (1) Ascenta (1) Asistent Support IT (1) Asistent manager (1) Asistent tehnic / administrativ (1) Asistent(a) la domiciliul pacientului (1) Asistenta medicala (1) Asistenta medicala clinica oftalmologica (1) Asistenti medicali generalisti (1) Auchan (1) Australia Advertises (1) Automobile (1) BAUMAX (1) BC (1) BN (1) BRAT (1) BV (1) Bacalaureat 2008 Bacau (1) Bacau 208 locuri de munca noi (1) Bacau/Neamt (1) Banca Comerciala Romana SA (1) Bancomate in orasul Bacau (1) Belgia si Medici de Familie (1) Bershka (1) Best Careers 2009 (1) Best of Digg Daily (1) Billa la Bacau (1) Black List Online (1) Branch (1) Brand Manager (1) Brand Manager Sofiaman (1) Brazyn Life (1) Braşov (1) British American Tobacco (1) British Embassy (1) Broker Imobiliar RE/MAX (1) Bruxelles (1) Bucatar (1) Bucatar Portile Ocnei (1) Bucatar Restaurant Bar (1) Bucharest (1) Bucuresti (1) Bucuresti TENARISSILCOTUB (1) Bucureşti (1) Budget (1) Bulgaria - hotel Melia Grand Hermitage 5* (1) Burse pentru romi (1) Buzau (1) CALL (1) CARIERE MEGAPROFIL (1) CAS de 10 (1) CASIERI / E (1) CATALOG FIRME (1) CATO ramp Supervisor ATCO Frontec Europe Ltd (1) CE MESERII SE CAUTA IN 2009 (1) CE ridicare restrictii romani (1) CENTER (1) CLUB ZEBRA (1) COBALT IT (1) CONBAC (1) CONSILIER CLIENTI SERVICE AUTO (1) CONSILIER VANZARI (1) CONSILIER VANZARI FOTO GSM (1) CONSILIER VANZARI SHOWROOM - BUCURESTI (1) CONSILIERE: Să lucrez sau să mă înscriu la master? (1) CONSILIERI FINANCIARI ASIGURARI REFORMA IN SANATATE (1) CONSULTANT ASIGURARI DE VIATA (1) CONSULTANT FONDURI EUROPENE (1) CONSULTANT VANZARE SERVICII TELEFONIE MOBILA (1) CONSULTANT VANZARI (1) CONSULTANTI VANZARI - Roman (1) CONTABIL FABRICA MOLID SUCEAVA (1) CONTUL MEU (1) COORDONATOR (1) COORDONATOR REGIONAL (1) CS (1) CV European (1) CV abilitati (1) CVO Group (1) CVO Recruitment (1) Cafea cu Lapte (1) Camerista apartamente regim hotelier (1) Campanie (1) Campionat de Sah in Bacau (1) Career Race (1) Cariera Tabco-Campofrio (1) Cariere (1) Cariere ALTEX (1) Cariere Actavis (1) Carlei Bruni (1) Casa Agronomului Bacau (1) Casier (1) Casino (1) Castiga un Play Station (1) Castigatorul concursului de pe BestJobs.ro (1) Cat de ambitios esti ? (1) Cate minute poate dansa un manager de HR pe muzica latino? (1) Ce acte NU se inregistreaza in Revisal (1) Ce faci cu jobul cand te decizi sa ai un copil? (1) Cel mai mare pericol in HR: sa-ti plece consultantii (1) Central Plaza Mall Bacau (1) Chris Brown (1) Client (1) Cluj (1) Cluj Napoca (1) Coca Cola (1) Coduri postale (1) Comisia Europeana (1) Comunicare persuasiva (1) Comunicarea nonverbala (1) Concursuri Online (1) Conditii de acordare concediul de maternitate (1) Conductor arhitect (1) Consilier Vanzari Optica Medicala (1) Consilier Vocational (1) Consilier financiar asigurari (1) Consilier receptie service tinichigerie/vopsitorie (1) Constanta (1) Constatare amiabilă în caz de accident (1) Consultant Clienti materiale de constructie (1) Consultant Vanzari Directe dealer Vodafone Bacau/Neamt (1) Consultant Vanzari Lenjerie Frantuzeasca (1) Consultant Vanzari Piese si Accesorii Auto (1) Consultant vanzari ING Office (1) Consultant vanzari proiecte Bacau (1) Contabil (1) Contabil Sef perioada determinata (1) Content (1) Contractul de Munca inceteaza fara preaviz in Perioada de Proba (1) Coordonator Birou Financiar Contabilitate (1) Cosmote preia Zapp (1) Covasna (1) Cozonacul de 5000 de Euro (1) Crin Antonescu | Cine este Crin Antonescu? (1) Criteriile de evaluare (1) Criza forţei de muncă (1) Cum ai rezolvat un conflict ? (1) Cum sa faci din vanzare mai mult decat “o intamplare” (1) Cum sa faci fata problemelor salariale (1) Cum sa faci o scrisOARE de intentie (1) Cum sa vinzi clientilor dificili (1) Curriculum Vitae (1) Curs de Formator autorizat CNFPA (1) DANONE (1) DESIGNER (1) DHL România (1) DICTIONAR HR (1) DIRECTOR FILIALA IASI (1) DIRECTOR MAGAZIN SUCEAVA (1) DIRECTOR OF SECURITY (1) DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI – zona MOLDOVA (1) DIRECTOR REGIONAL VANZARI - Constanta Bacau (1) DIRECTOR ZONAL (VANZARI) IKB Leasing (1) DIVERTA (1) Data Centre (1) Dedeman (1) Delia Burnham (1) Dentotal (1) Departamentul de HR multifunctional (1) Depeche Mode (1) Deschiderea Hypermaket Real in Bacau (1) Desteptarea - editie online (1) Developer/ Programator SAP (1) Digi International (1) Digital job (1) Director The Centre for the Development of Enterprise (1) Director Comercial (1) Director Financiar (CFO) (1) Director Productie Alison Hayes Romania (1) Director Vanzari Auto (1) Director Vanzari in Tamplarie PVC (1) Director de Filiala (1) Director de magazin (1) Director general adjunct (gradul AD15) in Bruxelles (COM/2009/10162) (1) Director vanzari zonal (1) Directorate Planning and Budgeting (1) Directorul de Resurse Umane (1) După 1 iulie începe restituirea taxei auto (1) Dynamic Selling Group (1) ECDL (1) ELECTRICE (1) ELIT Romania Piese Auto Originale SRL (1) ERAPIA DE CUPLU (1) EVALUATOR (1) EXPERT (1) EXPORT (1) Eastern (1) Eblinger (1) Echipa RCS RDS (1) EcoKit (1) Economist - Contabil (1) Economist(a) (1) Electromecanic service scule electrice (1) Elevii care au dorinta_ pot gasi loc de munca la Microsoft (1) Emil Boc (1) Energy Environmental Officer (1) Engineer (1) Eures ofera gratuit locuri de munca (1) Euro (1) EuroEconomistJobs (1) Euromob (1) Europass (1) Europe (1) European Patent (1) European Patent Office (1) Executive Chef (1) Exit Interview (1) Eşti şomer şi cauţi o slujbă? (1) FARMACIE (1) FARMACIST (1) FARMACIST SEF (1) FEROM TRADING SRL (1) FIELD SERVICE ENGINEER (1) FILEMI COM (1) FM GROUP (1) FMCG (1) FORMATOR Formare profesionala (1) FORMULAR DE CALCUL (1) FORMULAR DE CALCUL ON-LINE V1.90 (1) FUNDATIA DUMBRAVA MINUNATA (1) Facultate (1) Farmacii Bacau (1) Femei de cariera (1) Fernando de la Caransebes (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA (1) Field Key Accounts Representative Bacau - perioada determinata Kraft Foods Romania SA Bacau (1) Fii delegat de tineret la Natiunile Unite (1) Finance Analysts (1) Firefighter (1) Firmele de HR din Romania (1) Fix Studio (1) Flamingo Jobs (1) Fluctuatia fara precedent de pe piata fortei de munca este ca o furtuna cauzata de cresterea economica (1) Food and Beverage Manager Restaurant & Pub (1) Frizer / Manichiurista (1) GJ (1) GLOBAL TRAINEE - INGINER DEBUTANT (1) GMS WOOD INVEST SRL (1) GRAFICIAN (1) GTS SOLUTION (1) Galati (1) General Job Stuff (1) General Manager (1) George Bernard Shaw (1) Germanos Telecom Romania (1) Gestionar (1) Gestionar ajutor (1) Gestionar depozit materiale de constructii (1) Gestionar logistica (1) Gesturile (1) Get a Job (1) Gherasim (1) Ghid de vanzare a locuintei pe timp de criza; (1) GmbH (1) Google (1) Grupul KRUK S.A. (1) Guvernanta apartamente regim hotelier (1) Guvernul a aprobat a patra rectificare bugetară din acest an DESTINATAR: Nume: Email: EXPEDITOR: Nume: Email: (1) HD (1) HG nr. 37/2010 - modificarea si completarea HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea (1) HOTEL DE 5 * RECRUTEAZA PERSONAL Doha(Qatar) (1) HP (1) HR Specialist (1) HR Specialist - Nokia Romania (1) HR Specialist Bacau (1) HR officers (1) Hair stylist (1) Hard Discount (1) Health care Assistants (1) Hewlett Packard (1) Holcim (1) Horoscop (1) Horoscopul zilei Horoscopul saptamanii Horoscopul lunii Horoscopul anului Retro-scop (1) Hotel Perla Slanic Moldova (1) How to Prepare for a Face-to-Face Job Interview (1) Human Resources Generalist (1) Hypermarket Bacau (1) IMM (1) IMPORT (1) INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA (1) INGINER CONSTRUCTOR DRUMURI SI PODURI (1) INGINER DEVIZIER TEREN ZONA VRANCEA (1) INGINER PRODUCTIE (1) INGINERI in cadrul companiei RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE (1) INSPECTOR PROTECTIA MUNCII / PSI (cod ref. PM –BC) Real Bacau (1) INSTRUCTOR COMERCIAL CEE/ TARILE DIN ZONA BALCANICA (cu precadere) COMPETENTIA (1) INTERAMERICAN (1) IQ TEST (1) IS (1) IT Consultant (1) IT JOBS in CANADA (1) ITALIANA (1) IVECO (1) Industrial (1) Industrial Valves (1) Infirmier Fundatia Dumbrava Minunata (1) Inginer Absolvent SSAB AG (1) Inginer Constructii Civile (1) Inginer Constructor Focsani Mall Plaza (1) Inginer Industrial (1) Inginer Vanzari Bacau Direct-Line Inox (1) Inginer devizier (1) Inginer mecanic (1) Inginer/Tehnician Service Utilaje Agricole John Deere (1) Ingineri proiectanti tipare textile (1) Ingineri vanzari - Bacau (1) Inginerie (1) Insotitoare de Zbor (1) Insotitori sofer (1) Inspector / Agent de asigurare (1) Inspector Securitate Bacau (1) Inspector de asigurari / Agent de asigurari (1) Instalari (1) Instruiţi (1) Instruiţi pentru o slujbă mai sigură (1) Intalnire Business Networking (1) Intelepciuni (1) Interior designer (1) International Recruitment Company (1) Internship (1) Internship Resurse Umane (1) Interview questions (1) Iulius Mall (1) Iulius Mall Suceava (1) JP Morgan Chase (1) Job Description (1) Job Hunting Trade Bacau (1) Job Interview (1) Job Opportunity (1) Jobs Will the Stimulus Create (1) Joburi noi pentru tine: (1) Junior Talent (1) KAUFLAND ROMANIA (1) KEY ACCOUNT MANAGER BACAU Valenco Impex Bacau (1) Key Account Manager (1) LIDL (1) LIDL ROMANIA (1) LOC DE MUNCA IN BACAU (1) LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE (1) LUCRATOR COMERCIAL BIROTICA - CONTRACT DETERMINAT o luna (1) Legea unica (1) Legi (1) Legislatia Muncii (1) Leroy Merlin (1) Lista amenzilor (1) Locuri de munca pentru Rromi (1) Lonne (1) Lucrator Comercial (1) Lucrator comercial Leroy Merlin (1) Ludino (1) Lufthansa (1) Lufthansa/Swiss Air Customer Consultant (1) MARKETING SALES MANAGER (1) MARKETING ASSISTANT (1) MAZDA (1) MEDIASTEL (1) MEDICAMENTE GENERICE (1) MERCHANDISER / PROMOTER / HOSTESS (1) METRO Cash Carry Romania SRL (1) MM (1) MODEL CV sef autobaza (1) MS (1) MUNCITORI CALIFICATI SI NECALIFICATI IN PORTUGALIA (1) MXXL 24 AH (1) Magazin (1) Magazinul Progresiv (1) Management Trainee Programme (1) Management Trainee Programme Hudson (1) Managementul timpului si al prioritatilor (1) Manager After Sales (1) Manager Zona - MOLDOVA (1) Manager de grup financiar (1) Managing Emotional Fallout After Losing a Job (1) Manipulant Fidelio Moinesti (1) Marea Britanie restrictii munca (1) Marian Sârbu (1) Marketer (1) Massimo Dutti (1) Materiale (1) Mecanic Auto (1) Mecanic Auto Debutant (1) Mecanic Mentenanta/Intretinere (1) Mecanici (1) Medici rezidenti (1) Menajeră (1) Mercedes (1) Merchandiser (1) Merchandiser retail (1) Metro Cash; Romania Human Resources Generalist (1) Mic.ro (1) Michael Jackson (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (1) Miracole (1) Mircea Geoana Biografie (1) Mircea Geoana angajeaza (1) Misiunea Euro GSM (1) Moda Retail (1) Model CV administrator (1) Model contract de voluntariat (1) Moldoglass (1) Molkerei (1) Montator tamplarie (1) Mugur Isarescu (1) Multe din concedierile planificate pentru 2009 au fost anulate (1) Munca in Strainatate Noutati Piata Muncii Proceduri standard Programe Proiecte Protectie Drepturi Relatii Internationale Somer Statistica (1) Muncitor Polivalent Fundatia Dumbrava Minunata (1) Muncitor polivalent (1) Myjob (1) Mystery Shooper (1) NEBOISA GRUP (1) NEGOCIERE (1) NOMENCLATOR DE MESERII (1) NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A FORMULARELOR E - ORDIN CNAS NR. 592 DIN 26 AUGUST 2008 (1) NT (1) NetJobs (1) New Job (1) New Media Assistant (1) Notari publici bacau (1) Noul Model al Contractului Individual de Munca (1) OFERTE LOCURI DE MUNCĂ (1) OHLALA INTERNATIONAL (1) OM nr.8/2009 (1) OMV Global Solutions (1) ONE Shopping Center si Carrefour in Bacau (1) ONU economie (1) ONU piata muncii (1) OPERATOR CALCULATOR SAP (COD SAP WE) KAUFLAND ROMANIA (1) OPERATORE (1) ORATORICA (1) ORDIN CNAS (1) OUG 111/2010 (1) OUG 158/2005 (1) Office (1) Officer (1) Oficii postale in orasul Bacau (1) Operational Marketing Specialist (1) Operator linie de vopsit prin pulverizare (1) Operator productie publicitara (1) Operatori (1) Optica Medicala (1) Opticlass Inc (1) Oradea (1) Orange (1) Orange eMAG (1) Ordin nr. 430 din 11/05/2010 (1) Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 43/8/2016 (1) Ospatar Green Club (1) Oysho (1) PERSONAL HOTELIER FEMININ IN GRECIA (1) PERSUASIUNE (1) PFA (1) PROFESOR/TRAINER CU CALIFICARE DE FORMATOR (1) PROFILUL DE PERSONALITATE (1) PROGRAMUL NEGOCIATORUL (1) PROIECT CONTRACT-CADRU PE 2009 (1) PROJECT MANAGER CONSTRUCTII (1) PRORED (1) PSIHOLOGIE PRACTICA (1) PUBLIC JOB (1) Paradoxul (1) Patinoarul Gepex Park (1) Pe locuri (1) Pensie anticipata doar de la fonduri facultative (1) Pepsi Americas (QAB) pepsi (1) Personal hotelier (1) Personalul (1) Pharmaceuticals (1) Piatra (1) Piatra Neamt Takko Fashion International Srl (1) Piraeus Bank (1) Pitesti (1) Pizza la domiciliu bacau (1) Ploiesti (1) Porsche Leasing (1) Portile Ocnei (1) Prelungirea contractului individual de munca (1) Preşedintele Băsescu l-a suspendat din funcţie pe ministrul muncii Paul Păcuraru (1) Prima Casa (1) Prima Casă Normele (1) Pro Decor (1) Production Unit Manager (1) Prodvinalco (1) Programator PHP/MySQL (1) Programul de 10 ore/zi din activitatea de constructii nu se utilizeaza la calcularea pensiei (1) Proiectant (1) Proiectant mecanic strainatate (1) Project managerii (1) Property researcher (1) Protect (1) Public Relation Manager SC EPITOME SRL Toate orasele (1) Pull and Bear (1) REAL (1) RENAULT (1) REPREZENTANT COMERCIAL (1) REPREZENTANT DE VANZARI VEHICULE COMERCIALE Cybernet Auto Center (1) REPREZENTANT FM GROUP FM GROUP (1) REPREZENTANT TEHNIC SI DE VANZARE (1) REPREZENTANT VINZARI - JUDETELE SV (1) REPREZENTANT VÂNZARI / AREA SALES MANAGER Bayer SRL (1) REPREZENTANTI MEDICALI SI AGENTI COMERCIALI (1) RESPONSABIL DEPOZIT PIESE AUTO (1) REVISAL intra in vigoare la 1 august 2011 (1) RIVIERE CONSULTING (1) ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY (1) ROUMANIE (1) Radical FM Bacau (1) Ramplast Bacau (1) Recceptioner Auto (1) Receptioner apartamente regim hotelier (1) Receptionera (1) Receptionera Salon Infrumusetare (1) Recruiter(s) - Human (1) Recruitment Selection Internship - Zalau TENARISSILCOTUB (1) Recruteurs (1) Referent asigurarea calitatii automotive (1) Regulamentul Intern (1) Regulatory Specialist Pharma (1) Relatia de Cuplu (1) Relationship (1) Religia obligatorie şi şcoală până la majorat (1) Remat Brasov (1) Reprezentant (1) Reprezentant FEDERICO MAHORA (1) Reprezentant Medical (1) Reprezentant Medical Expand Health (1) Reprezentant Medical Krka (1) Reprezentant Regional de Vanzari (1) Reprezentant Vanzari (1) Reprezentant Vanzari - Soft medical (1) Reprezentant Vanzari B2B TELEKOM (1) Reprezentant Vanzari Bacau (1) Reprezentant Vanzari Ramplast Bacau (1) Reprezentant Vanzari Zonal Nutritie Animala (1) Reprezentant Vanzari limba maghiara (1) Reprezentant tehnic vanzari Parker Store (1) Reprezentant vanzari Romania Bulgaria (1) Reprezentant zonal (1) Reprezentant zonal de vanzari (1) Reprezentant zonal robinete industriale‏ (1) Resources (1) Responsabil Comercial EcoKit (1) Responsabil de marketing (1) Responsabil intretinere si reparatii (1) Responsabil logistica Tiriac Auto (1) Responsabil punct de lucru (1) Resurse umane / Cariera Vasion (1) Retail (1) ReviewJournal (1) Rihanna (1) Romstal (1) Romstal Leasing (1) Rovana Plumb (1) Roviniete (1) Roviniete.ro (1) SALES ASSISTANT (1) SALES MANAGER ROMANIA (1) SALES SUPPORT – ENGLISH SPEAKERS (1) SATI (1) SB (1) SEF BIROU IT (1) SEF DE MAGAZIN BACAU (1) SEF DEPARTAMENT (cod ref. SD – BC) Real (1) SEF MAGAZIN (1) SEF MAGAZIN CIP-SAVIN PIATRA NEAMT (1) SEF RAION ( GRF ) KAUFLAND ROMANIA (1) SENIOR BRIDGE ENGINEER (1) SENIOR QUALITY ASSURANCE ENGINEER (1) SENIOR RESIDENT ENGINEER / SENIOR QUANTITY ENGINEER (1) SENIOR ROAD INSPECTOR (1) SENIOR SYSTEM OR NETWORK ADMINISTRATOR (1) SHOP MANAGER (1) SKODA OCTAVIA 2002 (1) SM (1) SOFERI PROFESIONISTI (1) SPIRALEI INFERNALE (1) Salariile (1) Sales Agent - Persoane Fizice RBS Bank Romania S.A. (1) Sales Consultant Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Sales Manager (1) Sales Managers (1) Sales Merchandisers EO Retail (1) Sales Representatives (1) Sales representative backoffice (1) Salon Infrumusetare (1) Salut (1) Salvamari la piscine in Spania (1) Sands Advertising (1) Sarbatori fericite si La Multi Ani de la Job Hunting Trade Bacau – www.jobsbacau.ro (1) Schweißer WIG / MAG (1) Scoala de Ghizi (1) Scrisoarea unui om batjocorit la interviu (1) Sef (1) Sef Atelier - Service tinichigerie/vopsitorie (1) Sef Departament METRO Cash Carry Romania SRL (1) Sef Raion (1) Sef Sectie Tamplarie PVC (1) Sef de tura Automotive (1) Sef departament vanzari (1) Sef productie (1) Senior Sales Consultant (1) Senior VoIP Telecom Engineer (1) Server Platforms Engineering (1) Service engineer Bacau Konica Minolta Business Solutions Romania (1) Service engineer Konica Minolta (1) Shop Dunhill (1) Show Director (1) ShowTime (1) Siemens IT Solutions and Services (1) Sleight of Mouth (1) Slujba studentiei iti aduce bani si cariera (1) Sofer platforma (1) Sofer platforma dealer auto (1) Soferi Internationali (1) Soferi comunitate (1) Soferi distributie (1) Sofiaman (1) Software Developer (1) Software Engineer zona Brasov STABIPLAN (1) Solvay (1) Specialist Resurse Umane Suceava (1) Specialist devize Tiriac Auto (1) Specialist marketing Industrial Valves Bacau (1) Specialist ofertare Pap Construct (1) Specialist recrutare part time (1) Stagii de practică la Banca Mondială (1) Stand up comedy (1) Star Foods (1) Stewardesa (1) Stilglass (1) Stradivarius (1) Strategia pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică (1) Studenţi (1) Studiul de Audienţă şi Trafic Internet (1) Sucursala (1) Super Oferta _Asistenti Medicali in Strainatate-1700 Euro (1) Support (1) Support Manager (1) Săptămâna de lucru (1) TARG DE JOB-URI (1) TARG JOBURI ANGLIA - FARA COMISION (1) TEAM LEADER (1) TECHNOLOGIE (1) TELESALES (1) TELESALES CONSULTANT DEALER VODAFONE BACAU (1) TERITORIAL (1) TINTITI (1) TITLURI ZIARE (1) TV Plasma Panasonic TX-P50VT20 NeoPDP (1) Tamplari Universali (1) Targul online HiPo.ro (1) Taxi bacau (1) Teambuilding de 1000 de euro (1) Tehnic (1) Tehnica piciorului in usa (1) Tehnician proiectant (1) Tele-Sales Manager (1) TeleMedia InteracTV LLC (1) Teradata Corporation (1) Test (1) Testul Celor 4 Usi (1) The End of Choice Imnul turistic al Romaniei (1) Tichetele de masa si cele cadou ar putea fi impozitate (1) Timisoara (1) Tips for a Successful Phone Interview (1) Tirgu-Mures (1) Titrari.Ro :: .. :: Subtitrari.Ro :: .. (1) Toate joburile (4649) | Joburi in strainatate (254) (1) Toate joburile (5652) | Joburi in strainatate (259) (1) Toate orasele (1) TraMedica (1) Traducatorul de Joburi (1) Trainer (1) Transport Aerian (1) Trendo (1) Trendo Automobile (1) Târgul Anual de Locuri de Muncă Pentru Studenţi şi Tineri Absolvenţi (1) Télésonique (1) UNSR recruteaza (1) URSUS BREWERIES (1) USTravel SRL (1) Ultimele joburi pe www.danfil-jobs.com (1) Un job de vara.. sau ceva mai mult? (1) Un job pe timp de criza (1) Un milion de someri in 2009 (1) Un muncitor asiatic il costa pe angajatorul roman 800 de euro (1) Unique (1) Universitatea Spiru Haret (1) VANZATOR (1) Valves (1) Vanzatoare/Vanzatori (1) Varsta De Pensionare In Tarile Din Uniunea Europeana (1) Vase de croaziera europene recruteaza personal (1) Vaslui Takko Fashion International Srl (1) Vino cu noi in SUA (1) Vodafone Internship (1) Volvo (1) WHITELAND (1) Washington (1) Wayfinder (1) Webdesigner (1) Where The Hell is Matt -- Interview with Matt Harding (1) Who is Employer Solutions Group (1) Windows Server - Technical Support Engineer (1) Work Travel (1) XL WORLD (1) YOYO Bacau (1) ZARA (1) ZILE LIBERE CONFORM CODUL MUNCII (1) Zalau (1) Zara Home (1) Ziarul de Bacau (1) abilitate (1) absolventi (1) accident de munca (1) act aditional (1) adeverinta de somaj (1) adeverinta de venit (1) administrare de personal (1) admitere (1) admitere liceu Internet (1) agent de munca temporara (1) agricultori (1) ajutor de stat (1) and (1) angajare Danemarca (1) angajari (1) angajari Romania (1) angajat (1) angajati in Romania (1) angajatori (1) angajaţi (1) anul viitor (1) anunturi (1) applicants (1) aptitudine (1) aranjamente si amenajari interioare (1) asigurari (1) asigurari sociale (1) asigurări (1) asociatia europeana a energiei eoliene (1) assessment center (1) audit. (1) b'estfest 2010 (1) bacalaureat (1) bacau 2009 (1) bancheri (1) banci investitii (1) basescu.ro (1) beneficii angajati (1) bioscientists (1) biotechnology (1) blog cuvinte cheie (1) buget (1) bugetul de stat (1) calculator munca job (1) calendar (1) califica­rea profesională şi pregătirea conti­nuă a intermediarilor în asigu­rări (1) candidati (1) cantaret american (1) cariera facultate (1) cariera oportunitati (1) cariera succes 2009 (1) carla bruni poze (1) carla bruni poze compromitatoare (1) carmen rodica dinca (1) cas (1) casa asigurari de sanatate (1) castiga un MacBook Pro (1) castiga un laptop HP EliteBook 8730w Mobile Workstation (1) cautare loc munca (1) change (1) clasament angajari (1) clinica oftalmologica (1) coafor Belle Marie (1) coleg (1) colegi munca aliati (1) companii (1) concediere (1) concedierea (1) concediu (1) concediu de maternitate (1) concediu postnatal (1) concediu prenatal (1) concurs (1) concurs multimedia online dedicat alegerilor prezidentiale (1) confidencecamp.ro (1) consultanti financiari (1) contestaţii (1) contract de voluntariat (1) contracte colective (1) contracte de munca (1) contracte munca (1) contractul individual de munca (1) contributia lunara (1) contributie (1) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (1) control (1) cresterea salariilor si de un slab management al resurselor umane (1) criza (1) criza de personal (1) cuil (1) danemarca (1) datorii Guvern (1) de recrutare (1) definitii (1) dement (1) dementii (1) denumirea interna a posturilor (1) dependenta munca (1) dezvoltarea profesionala (1) directe (1) disponibilizari (1) disponibilizări (1) drepturi de autor (1) eJobs Expo (1) economie (1) electricieni (1) electricieni Concesiune Auto (1) elemente de baza (1) elevi admitere liceu (1) employment (1) energie eoliana (1) escu (1) eu-careers (1) examen (1) fabrica dementa (1) face-to-face (1) faithless (1) festival anulat (1) fired (1) firme PFA salariati (1) firme de head hunting (1) firme de recrutare (1) fiti gata (1) forta de munca (1) funcţionari publici (1) grevă (1) haine interviu job (1) headwaypersonal srl (1) hints (1) hiper-calificarii (1) hipo (1) i PFA (1) in afaceri (1) incredibil (1) indemnizatiei de somaj (1) indemnizaţii (1) industria energiei eoliene (1) industriale (1) informatii (1) inghetata (1) inspectia muncii (1) internet (1) interviews (1) interviu (1) interviu angajare job (1) izolatie termica (1) job cautare (1) job disponibil (1) job hunting (1) job hunting computer (1) job in bacau (1) job litoral (1) job nou cautare (1) jobs (1) jobsbacau (1) jobsinlaw (1) joburi turism (1) judeţ (1) legea uceniciei (1) life (1) limitare (1) limonade.ro (1) link building (1) link echange (1) lista neagra a angajatilor (1) live in tren (1) loc de munca (1) loc munca romania (1) locuri de munca bacau (1) locuri de munca banca (1) locuri de munca disponibile (1) locuri de muncă (1) locuri munca (1) locuri munca ANOFM judete (1) locuri munca Belgia (1) locuri munca Europa (1) locuri munca Luxemburg (1) locuri munca Marea Britanie (1) locuri munca Olanda (1) locuri munca Romania (1) locuri munca hoteluri (1) mame (1) mamă (1) manipulanti (1) marketing (1) maternitate (1) mentor (1) microjobs.ro (1) mihaela radulescu (1) ministrul Muncii (1) miorita (1) mobilier (1) mocofanii (1) modelul Contractului Individual de Munca (1) modificare codul muncii (1) modificari Codul Muncii (1) mondena (1) motivare (1) munca (1) munca in strainatate (1) munca la negru (1) munca strainatate (1) munca versus distractie (1) nationale (1) negocierea salariului (1) negocierea salariului la interviu (1) negrul (1) nesalariat (1) nespalatii (1) new yorker (1) nuepoveste.ro (1) numar someri (1) numar someri 2009 (1) o (1) obiectiv UE munca (1) ocupare forta munca (1) ocupatii (1) oferte (1) oferte licee online (1) oferte slabe absolventi (1) online (1) ospatar litoral (1) pacientii (1) panasonic (1) part-time (1) part-time MLM (1) pasi carieraschimbare carieranoua cariera (1) pensii (1) pensii mihai seitan (1) pensiile şi creditele (1) pentru (1) personal (1) pescuit si silvicultura (1) piata de recrutare (1) piata muncii Romania (1) pornic (1) pornohub (1) practice (1) prieteni colegi job (1) privatizarile intarziate (1) productivitate (1) profesii (1) profile PVC (1) protest (1) radare noi (1) rata somaj crescuta (1) rds (1) recalificare (1) recrutare (1) recrutare in strainatate (1) recrutare online (1) rectificare bugetară (1) redtube (1) registrului general de evidenta a salariatilor (1) reparatii si intretinere (1) restrictii romani piata UE (1) resurse umane (1) retele sociale (1) rezultate (1) roberta anastase (1) robinete (1) robinete industriale‏ (1) romani piata muncii UE (1) salariat (1) salariu minim (1) salarizare (1) sarcina (1) scientists (1) sector (1) sejur de 1 MAI pentru 2 persoane in Nisipurile de Aur (1) serviciu (1) sex (1) sfantul andrei (1) sfaturi psiholog munca (1) si selectie (1) sindicalişti (1) sistem (1) siteuri Locuri de munca (1) slujbă (1) socio-educativ (1) sofer (1) somaj (1) somaj Suceava (1) someri Bucuresti (1) someri locuri munca (1) sot (1) sotie (1) spre bucuresti (1) stagiari (1) stimulentul de insertie (1) strategii job (1) sănătate (1) targ de joburi 2009 (1) telephone (1) test psihologic (1) the Best Job Ever (1) thepeoplesource (1) tichete de masa (1) tinichigii auto (1) tinta unui atac phishing (1) top 50 angajatori (1) top stories (1) traducerea in engleza a denumirilor unor localitati din diferite zone ale tarii. (1) trio balamuc (1) trio libertin party (1) tupeistii (1) un job pentru talente INCA nedescoperite (1) unicat (1) uniunea europeana (1) universitatea (1) utile (1) utile bacau (1) venituri (1) videochat (1) vopsitori auto Peugeot (1) workaholism (1) working week to 48 hours (1) www.deskjobs.ro (1) www.jobsbacau.ro (1) zi libera (1) Şef de Şantier Instalatii (1) şcoală (1) şedinţă (1) şomaj (1) şomer (1) (1) – LINGUA (1) – Project Manager – (m/f) SCHACHTBAU NORDHAUSEN Gmb (1)